Držíme směr

Září 2020 – PDF

Minulý ročník Mozaiky byl v mnohém jiný než ty předchozí, vyzkoušeli jsme v něm některé úplně nové prvky i trochu jiné pojetí těch osvědčených. Mezi nejvýraznější rozdíly patřilo tematické zacílení jednotlivých vydání, zařazení samostatné části pro vedoucí oddílů a klubů a také pracovních listů pro děti. Jistě znatelná byla také větší proměnlivost mezi vydáními, která plynula z témat i z mnoha dalších okolností.

Při přípravě právě začínajícího ročníku jsme se samozřejmě poučili i z dílčích chyb, ale hlavně jsme se pokusili dál rozvinout či posunout to, co se v minulém ročníku osvědčilo. V jednotlivých vydáních tak bude i tentokrát prostor pro odlišná témata, i když jsme trochu jinak přistoupili k jejich výběru – hledali jsme větší přesah mimo Pionýr a zaměření na hodnoty a výchovu k nim. Pro září jsme vybrali téma Parta a kamarádství.

I tentokrát tu najdete část pro vedoucí oddílů a klubů, ale bude propojená se zbytkem Mozaiky, kde už i dřív byly informace pro vedoucí – a rozdělení tak bylo místy nejasné. Tím se dostáváme k jedné z nejviditelnějších změn tohoto ročníku – členění celého obsahu do větších sekcí: Zprávy a informace, Náměty pro vedoucí oddílů a klubů, Rozhovory, náměty a komentáře a Téma vydání. Ty sice nepojmou veškerý obsah Mozaiky, ale většina v nich bude přehledně rozdělena. Mění se také uspořádání kalendária, které obsahuje víc informací a je navíc spojené s avízy a pozvánkami. Trochu jinak jsou pojaté pracovní listy pro děti – jejich součástí je i trocha metodiky pro práci s náměty. Další novinkou minulého ročníku, která je zachována i dál, jsou grafické zadní strany obálky, kde například tentokrát najdete inzerát na nová pionýrská trička.

Zkrátka, Mozaika je snad trochu odvážnější než v minulých letech, jistě méně seriálová a zase trochu jiná. Snad se vám bude líbit.

Jakub

Plánovaná témata dalších vydání:
Říjen: Rovné příležitosti
Listopad: Demokracie
Prosinec: Práce s informacemi I.
Leden: Apolitičnost
Únor: Fair play
Březen: Jan Ámos Komenský
Duben: Práce s informacemi II.
Květen: Hrdinství
Červen: Výchova
Uzávěrky: 1. den předchozího měsíce

Všichni potřebujeme kamarády

Prožívání uspokojivých mezilidských vztahů lze řadit mezi základní lidské potřeby. Člověk je tvor společenský a až na vzácné výjimky je součástí nějaké party, skupiny, či více skupin každý z nás. Celý život se […]

Více

Týmovky

V závěru minulé stránky jste si mohli přečíst, že pro děti, které se dlouho neviděly, je dobré zařadit co nejvíce her zaměřených na spolupráci a komunikaci, aby vazby mezi nimi zase posílily. […]

Více

Vzpomínky na první osamostatnění

Když letos slavíme 30 let od obnovení samostatné činnosti Pionýra, odkazujeme se slovem obnovení na události roku 1968, kdy Pionýr získal samostatnost poprvé, i když bohužel jen nakrátko. Dlouhodobé snahy o samostatnost […]

Více

Prevence na prvním místě

Tématu bezpečnosti na internetu jsme se v Mozaice věnovali docela nedávno, na jaře minulého roku. Pro toto vydání se nám podařilo získat rozhovor s policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem, ve […]

Více

Nový pionýrský rok…

Na jaře mnozí s obavami vyhlíželi léto a tábory s vírou, že pak, od podzimu, se vše zase rozběhne normálně. Léto i s tábory proběhlo úspěšně a před námi je start nového pionýrského roku. S koronou – […]

Více

Nekrmte trolly – a už vůbec kverulanty!

Třeba jste se s větou o krmení trollů už setkali, dost možná v angličtině (don’t feed the trolls). Na internetu, zejména pak na sociálních sítích, vídáme příspěvky bez jakékoli věcné podstaty, jejichž cílem je […]

Více

Osobnost právní vs. svéprávní i nesvéprávní

„Právní osobnost“ je vlastnost, dříve vyjadřovaná slovní spojením „právní subjektivita“. Pojem se vrátil 1. 1. 2014 s novým občanským zákonem. Ten si libuje v definici kde čeho. Dle něj je právní osobnost způsobilost mít […]

Více

Espero skoro jako nové

Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš v obci Rejdice vlastní Pionýr horskou chatu s názvem Espero. Tuto nemovitost získal spolek před lety z Fondu dětí a mládeže. V letošním roce došlo díky dotaci z MŠMT k její částečné […]

Více

Palec nahoru – září 2020

Na letním táboře Kamenec došlo k požáru sušárny na prádlo. Táborníci ale v ešusech nanosili na vzdálenost 300 metrů dost vody, aby oheň uhasili a zabránili tak např. i požáru lesa. Přivolaní hasiči je vlastně […]

Více

Ke kafi: září 2020

Všechno nejlepší 11. 9. slaví své 45. narozeniny David Šalomoun z PS T.O. Mešnice (KO Kraje Vysočina).16. 9. slaví své 50. narozeniny František Kováč z PS des. St. Roubala Habartov (Plzeňská KOP).23. 9. slaví své 45. narozeniny David Švamberk z PS Kaznějov (Plzeňská […]

Více
1 2 3 4