Držíme směr

Září 2020 – PDF

Minulý ročník Mozaiky byl v mnohém jiný než ty předchozí, vyzkoušeli jsme v něm některé úplně nové prvky i trochu jiné pojetí těch osvědčených. Mezi nejvýraznější rozdíly patřilo tematické zacílení jednotlivých vydání, zařazení samostatné části pro vedoucí oddílů a klubů a také pracovních listů pro děti. Jistě znatelná byla také větší proměnlivost mezi vydáními, která plynula z témat i z mnoha dalších okolností.

Při přípravě právě začínajícího ročníku jsme se samozřejmě poučili i z dílčích chyb, ale hlavně jsme se pokusili dál rozvinout či posunout to, co se v minulém ročníku osvědčilo. V jednotlivých vydáních tak bude i tentokrát prostor pro odlišná témata, i když jsme trochu jinak přistoupili k jejich výběru – hledali jsme větší přesah mimo Pionýr a zaměření na hodnoty a výchovu k nim. Pro září jsme vybrali téma Parta a kamarádství.

I tentokrát tu najdete část pro vedoucí oddílů a klubů, ale bude propojená se zbytkem Mozaiky, kde už i dřív byly informace pro vedoucí – a rozdělení tak bylo místy nejasné. Tím se dostáváme k jedné z nejviditelnějších změn tohoto ročníku – členění celého obsahu do větších sekcí: Zprávy a informace, Náměty pro vedoucí oddílů a klubů, Rozhovory, náměty a komentáře a Téma vydání. Ty sice nepojmou veškerý obsah Mozaiky, ale většina v nich bude přehledně rozdělena. Mění se také uspořádání kalendária, které obsahuje víc informací a je navíc spojené s avízy a pozvánkami. Trochu jinak jsou pojaté pracovní listy pro děti – jejich součástí je i trocha metodiky pro práci s náměty. Další novinkou minulého ročníku, která je zachována i dál, jsou grafické zadní strany obálky, kde například tentokrát najdete inzerát na nová pionýrská trička.

Zkrátka, Mozaika je snad trochu odvážnější než v minulých letech, jistě méně seriálová a zase trochu jiná. Snad se vám bude líbit.

Jakub

Plánovaná témata dalších vydání:
Říjen: Rovné příležitosti
Listopad: Demokracie
Prosinec: Práce s informacemi I.
Leden: Apolitičnost
Únor: Fair play
Březen: Jan Ámos Komenský
Duben: Práce s informacemi II.
Květen: Hrdinství
Červen: Výchova
Uzávěrky: 1. den předchozího měsíce

Drobné hry v oddíle

Na těchto stránkách se v letošních číslech Mozaiky budete setkávat s výběrem drobných her. Jedná se o krátké (vyzkoušené) hry, které si můžete zahrát kdykoliv, kdy máte drobnou mezeru v programu, nebo jen potřebujete […]

Více

Ve školství je nutné umět improvizovat

Školy jsou na tom na jednu stranu stejně jako my – začínají nový rok – ale zároveň fungují úplně jinak. Na „zkušenosti odjinud“ jsme se proto zeptali Kateřiny Doktorové, která […]

Více

Pionýr výchovy Jan Amos Komenský

Spojení jména Jan Amos Komenský a rozhovoru s ředitelkou školy může působit prvoplánově. Tvrdit za každou cenu, že tomu tak není, by asi nebylo zcela pravdivé, ale o naprostou nenápaditost také nejde. Zkrátka […]

Více

O škatulkách v našich hlavách

Házení lidí do jednoho pytle, nálepky, škatulky, tyto výrazy používáme, když mluvíme o stereotypech.  Jde o zjednodušené představy o určité skupině lidí. Často se týkají věcí, které si člověk nevybere, nebo jsou dlouhodobé povahy […]

Více

Inspirace z kalendáře

Dny evropského dědictví Od 12. do 20. září probíhají po celé republice mimořádné kulturní programy, jsou otevírány výstavy, zlevňovány vstupy do historických či technických památek atd. Zkrátka spousta příležitostí na rychlý výlet.Více informací najdete […]

Více

Enviro pro činnost 1: LESY A PŘÍRODA

Ptáte se, proč zase enviro? Vycházíme z předpokladu, že téma životního prostředí a přírody vůbec je nedílnou součástí života nás všech a všudypřítomně se prolíná i s oddílovou činností. Ať už jako prostředek ke hrám […]

Více

Parta a kamarádství

Téma ohromné a úplně běžné zároveň. Mít kamarády přece není nic neobvyklého, už v raném dětství se kluci i holky shlukují v partách a tvoří vazby, které často přetrvají až do dospělosti. Naše oddíly jsou […]

Více

Kamarádství v oddíle ze dvou úhlů

Vedoucí Katky ze 17. PS Karviná jsme se zeptali, jestli kamarádství mezi členy bere jako svůj cíl a co dělá pro to, aby ho dosáhla. Aby děti v oddíle byly opravdu kamarádi, je […]

Více

Děti zvládnou víc, než myslíme

Družinový systém není v Pionýru žádná novinka, na druhou stranu ale v současnosti ani není úplně běžný. V čem pomáhá oddílům, které ho využívají? Zeptali jsme se Aleny Petrželové z Pionýrské skupiny Vysočina Svitavy. […]

Více
1 2 3 4