Co přinese říjen?

Říjen 2020 – PDF

Letní prázdniny jsou ještě v živé paměti a přitom se toho od nich už tolik stalo. Děti se vrátily do školních lavic i do našich kluboven a všechno vypadalo docela nadějně. Následně proběhlo několik vln postupně se zpřísňujících korona-opatření a v době vydání této Mozaiky asi nikdo neví, jak to bude vypadat třeba za dva týdny. Během září se nicméně konalo i několik akcí, o kterých se dočtete jak v tomhle, tak i v příštím vydání. Co vám, čtenářům, říjnová Mozaika nabízí?

V části Zprávy a informace se dozvíte například, jak probíhala Pionýrská apatyka, najdete tu aktuální termíny k Pionýrskému Sedmikvítku nebo například aktuality z projektu Zlepšovadlo.

Následuje část Náměty pro vedoucí, která přináší pokračování Průvodce oddílového vedoucího, nabízí Drobné hry pro oddíl, inspiraci pro oddílové půjčovny, další díl povídání o environmentální výchově nebo třeba o stereotypech.

Téma měsíce jsou tentokrát rovné příležitosti. A protože nabízí řadu různých pojetí, najdete tu například povídání o roli genderu ve výchově, pohled ze dvou úhlů na zapojení dětí z dětských domovů do naší činnosti anebo třeba zkušenost z oddílu, kde se děti rozhodly, že chtějí činnost pro kluky a pro holky zvlášť.

A v sekci Názory, komentáře, rozhovory se například dozvíte, co se aktuálně děje v České radě dětí a mládeže.

Na závěr budete například moct trochu zaměstnat mozkové závity u hádanek „ke kafi“ a na úplně zadní straně se dozvíte víc o takzvaných startovacích balíčcích.

Přejeme vám zajímavé počtení a hlavně pevné zdraví.

Jakub

1 2 3 4