Aby ten příští rok byl…

Prosinec 2020 – PDF

Do skutečného konce roku 2020 sice ještě několik týdnů zbývá, ale k prosincovému vydání Mozaiky ohlédnutí za uběhlým rokem zkrátka patří. A jedno je bez debat, ať už ty zbývající týdny přinesou cokoli, letošní realita byla na hony vzdálená představám, které jsme v předchozích letech spřádali při plánování oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra. A totéž nepochybně platí o plánech oddílových, skupinových, nebo třeba o připravovaných velkých společných akcích. Dalo by se tak jistě říct, že rok 2020 přinesl spoustu zklamání. Mnoho z nás si proto asi říká, hlavně aby ten příští rok byl lepší, aby se tomu končícímu podobal co nejméně.

Ale na druhou stranu, letošní rok přinesl také dobrou zprávu o tom, s čím vším se lid pionýrský dokáže vyrovnat a jaké překážky dokáže překonat. Vznikla řada nových aktivit anebo neobvyklých pojetí aktivit tradičních, vzpomeňme třeba jen na Dětskou Portu, která se konala sice na třetí pokus a navíc online, ale prostě byla… Příklady takových aktivit, které vznikly vlastně díky epidemii, se dají najít i v této Mozaice, ať už jde o ty centrální – Výzvy, E-odborky a Babi, dědo, vyprávějte (str. 9 až 13) anebo místní, skupinové (o nich se dočtete na str. 18 a 19).

Je to tak, každá mince má dvě strany. Letošek jistě nikdo v Pionýru netouží opakovat, ale zavrhnout celý rok a vše, co přinesl, to také nelze. Takže co si popřát do toho příštího? Kdyby Mozaika mohla mluvit, jistě by vám všem popřála, aby rok 2021 byl plný setkávání s dětmi, akcí, her a výprav, ze kterých bude spousta krásných fotek třeba právě do Mozaiky, ale hlavně nespočet zážitků pro děti.

Jakub

Evidence 2021 se blíží

Se začátkem prosince přichází vhodný čas pro přípravu evidence, jako každý rok nám RISP umožňuje si evidenci pro rok 2021 připravovat dopředu. I s ohledem na toto složité období se vyplatí začít […]

Více

Nezapomínejme na ochranu osobních údajů

Když je řeč o zveřejňování informací, ať už jde o fotky z akce na facebooku nebo kontaktní údaje vedoucích ukládané do RISPu a promítající se dále na webu, stále musíme mít na paměti, že […]

Více

JAK NA PROPAGACI V DNEŠNÍ SITUACI

Aktuální situace nám přerušila běžný chod skupin a oddílů. Schůzky i výpravy se nemohou konat, tudíž z nich nejsou fotky a normálně používané komunikační kanály již nemají svůj běžný obsah. Jak uchopit současnou situaci […]

Více
1 2 3