Hlavu vzhůru!

Duben 2020 – PDF

Plánované téma této Mozaiky je příroda, do jejího obsahu i přípravy ale zasáhly události, jejichž rozsah šlo těžko předvídat. Když jsem psal úvodní text k výroční zprávě PIONÝR 2019 (viz zde), použil jsem tam (neprozřetelně) sousloví, že uplynulý rok byl takový příjemně běžný – naplněný pionýrskou činností. V představách jsem si rok 2020 maloval jiný – díky oslavám 30. výročí obnovení samostatné činnosti naplněný sice pionýrskou činností, ale ozvláštněný několika výjimečnými akcemi či, přesněji, nevšedně pojatými tradičními aktivitami.

Místo toho to vypadá, že do historie tento rok vstoupí jako neobyčejný, ale z úplně jiného důvodu. Pandemie koronaviru zasáhla dění u nás v republice – a v té souvislosti i činnost Pionýra – měrou nebývalou. A vše vypadá úplně jinak, než se před několika týdny jevilo.

V úterý 10. 3. byla v ČR zakázána všechna představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána byla rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na školách, na učilištích a na vysokých školách. O dva dny později byl vyhlášen nouzový stav. Postupně stále sílící omezující opatření zasáhla do života všech občanů, a pochopitelně zásadně poznamenala i činnost Pionýra.

Po první vlně krizových opatření přišlo doporučení pozastavit činnost – ovšem s tím, že rozhodnutí je na PS (s ohledem na místní situaci). Po omezení volného pohybu osob byla činnost pro děti (akce, schůzky, výpravy) do odvolání zcela zastavena. Souběžně se začalo i řešit, co bude s plánovanými akcemi: Bude možné posunout termíny nebo…? Dnes již víme, že jsme museli „odpískat“ – pokus o rekord při akci Zažehněme ohně. Zrušena byla Kamínka i tolik očekávaný a zájemci o účast přeplněný RESET 2020 v Brně (více dál na této straně), další akce byly přesunuty…

Současně se ovšem zvedla vlna vzájemné podpory, jimiž pionýrky a pionýři naplňují pionýrské ideály: POMOC, PŘEKONÁNÍ, PŘÁTELSTVÍ, POZNÁNÍ… Příklad: Na symbol dnešních dnů – roušky – jsme rozdali 500 metrů piolátky, kterou ruce pionýrek (ale i pionýrů!) proměnily v roušky – ty se nosí v nemocnicích, domovech seniorů, na Českých drahách, v dopravních podnicích. Jde ale jen o špičku ledovce pionýrské pomoci.

Pro děti jsme odstartovali hru Buď Ideální, do které se mohou zapojit i z domova – a navíc je otevřená i nečlenům (více na www.budidealni.cz).

Jsme vystaveni, jako Pionýr, i jako občané, nelehké zkoušce. Zatím jí však čelíme s hlavou vztyčenou. Za to všem nesmírné díky a vydržme!

Pevné zdraví a nervy přeje

Martin


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Výroční zpráva 2019 – pohlednice

Sami o sobě: duben 2020

Praha: FolkyTonk 2020 Kdo v sobotu 1. února 2020 sledoval Zprávičky na ČT Déčko, zaznamenal, že hned po hlavní informaci o vystoupení Velké Británie z EU následovaly dvě reportáže z pionýrských akcí. Ta první o Ledové Praze […]

Více
1 2 3 4