Hlavu vzhůru!

Duben 2020 – PDF

Plánované téma této Mozaiky je příroda, do jejího obsahu i přípravy ale zasáhly události, jejichž rozsah šlo těžko předvídat. Když jsem psal úvodní text k výroční zprávě PIONÝR 2019 (viz zde), použil jsem tam (neprozřetelně) sousloví, že uplynulý rok byl takový příjemně běžný – naplněný pionýrskou činností. V představách jsem si rok 2020 maloval jiný – díky oslavám 30. výročí obnovení samostatné činnosti naplněný sice pionýrskou činností, ale ozvláštněný několika výjimečnými akcemi či, přesněji, nevšedně pojatými tradičními aktivitami.

Místo toho to vypadá, že do historie tento rok vstoupí jako neobyčejný, ale z úplně jiného důvodu. Pandemie koronaviru zasáhla dění u nás v republice – a v té souvislosti i činnost Pionýra – měrou nebývalou. A vše vypadá úplně jinak, než se před několika týdny jevilo.

V úterý 10. 3. byla v ČR zakázána všechna představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána byla rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na školách, na učilištích a na vysokých školách. O dva dny později byl vyhlášen nouzový stav. Postupně stále sílící omezující opatření zasáhla do života všech občanů, a pochopitelně zásadně poznamenala i činnost Pionýra.

Po první vlně krizových opatření přišlo doporučení pozastavit činnost – ovšem s tím, že rozhodnutí je na PS (s ohledem na místní situaci). Po omezení volného pohybu osob byla činnost pro děti (akce, schůzky, výpravy) do odvolání zcela zastavena. Souběžně se začalo i řešit, co bude s plánovanými akcemi: Bude možné posunout termíny nebo…? Dnes již víme, že jsme museli „odpískat“ – pokus o rekord při akci Zažehněme ohně. Zrušena byla Kamínka i tolik očekávaný a zájemci o účast přeplněný RESET 2020 v Brně (více dál na této straně), další akce byly přesunuty…

Současně se ovšem zvedla vlna vzájemné podpory, jimiž pionýrky a pionýři naplňují pionýrské ideály: POMOC, PŘEKONÁNÍ, PŘÁTELSTVÍ, POZNÁNÍ… Příklad: Na symbol dnešních dnů – roušky – jsme rozdali 500 metrů piolátky, kterou ruce pionýrek (ale i pionýrů!) proměnily v roušky – ty se nosí v nemocnicích, domovech seniorů, na Českých drahách, v dopravních podnicích. Jde ale jen o špičku ledovce pionýrské pomoci.

Pro děti jsme odstartovali hru Buď Ideální, do které se mohou zapojit i z domova – a navíc je otevřená i nečlenům (více na www.budidealni.cz).

Jsme vystaveni, jako Pionýr, i jako občané, nelehké zkoušce. Zatím jí však čelíme s hlavou vztyčenou. Za to všem nesmírné díky a vydržme!

Pevné zdraví a nervy přeje

Martin


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Výroční zpráva 2019 – pohlednice

Dobré mravy a nemravy

Naše právní kultura je písemně vyjádřenou zkušeností nabytou jak z chování lidí (například internetové obchody začaly fungovat, aniž byly v zákoně předvídány), tak ze zkušeností, jak moc „dobře“ fungovaly zákony předchozí. Občanský […]

Více

Jsme na jedné lodi

Nejen v tomto čísle už bylo o environmentální výchově řečeno mnoho. Jedna věc jsou hry, aktivity a zapojení se do projektů, druhá věc je náš přístup. U environmentální výchovy snad více než kde jinde […]

Více

PAMĚŤ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Paměť = vzpomínky, památky? Pozor na zjednodušující a šablonovitý přístup, neboť tento ideál rozhodně nemíří jen 🙂 k trénování paměti! Život není tabulka s letopočty a k nim přiřazenými událostmi či neživotné formálně vnímané poučky. Lidé […]

Více

Pro vedoucí: odborka Ochránce přírody

Úvodem musím poznamenat, že právě k této odborce jsem zaznamenal nejvíc poznámek či připomínek – zda je vhodně zvolená, zda nesměřuje k jakýmsi zeleným levičákům či se jejím nositelům nebude říkat ekoterorista? Konkrétní podmínky […]

Více

Pro vedoucí: Kde hledat informace?

O přírodě, její ochraně i aktuálním dění, které s ní souvisí, se dá na internetu najít leccos. V tomto krátkém přehledu nabízíme pár odkazů, u kterých můžete začít – členěných do tří skupin. A jen […]

Více

Pro vedoucí: Když je z pomoci pohroma

Že je pomoc přírodě záslužná činnost, snad ani není třeba zmiňovat. Může se ale stát, že svojí neznalostí ve výsledku především živým tvorům spíše ublížíme, nežli pomůžeme. A přitom stačí málo […]

Více

Pro vedoucí: Příroda není jen ideální

Značná část tohoto vydání Mozaiky je takové veliké povídání o ideálu Příroda. Jeden úhel pohledu tu ale přesto trošku chybí. Co se vám vybaví, když se řekne příroda? Šero lesa? Cvrlikání […]

Více
1 2 3 4