Jedeme dál – bezpečně!

Březen 2020 – PDF

Stačí zalistovat touhle Mozaikou a je jasné, že máme za sebou velký víkend naplněný tradičními akcemi, ovšem s několika netradičními prvky. 🙂 Mám samozřejmě na mysli Ledovou prahu (20. ročník!) a koncert Děti dětem na přelomu ledna a února. O obou akcích se dál v Mozaice dočtete, ale zdaleka to není vše, co tu najdete. Například na stranách 8 a 9 se dozvíte, jaká přání splnil Pionýr oddílům díky Programu podpory pravidelné oddílové činnosti (PROČ) i to, že tento program pokračuje také v roce 2020. Přehlédnout tu nejde také blížící se akci Zažehněme ohně, která bude výraznou součástí oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra.

Tímhle vydáním se také vine téma bezpečnosti, které se promítá hlavně uprostřed – v části pro vedoucí a v pracovních listech pro děti, ale vrátíme se k němu částečně i v příští Mozaice. O co půjde? Když budete číst pozorně, najdete nápovědu. 🙂

Jakub


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Přehled kurzů PVC 2020 / Český den proti rakovině – přihláška (pdf / internetová)

Pro vedoucí: Bezpečnost především

Jeden z opakovaných dotazů k práci s odborkami se týká zajištění bezpečnosti – především při samostatné činnosti dítěte. Míří především k pojmu „zvláštní činnosti“ – nejde-li při plnění podmínek odborek právě o tuto činnost? „Zvláštní činnosti“Je terminus technicus […]

Více

Pro vedoucí: Může se hodit

Ať už se bavíme o bezpečnosti nebo o čemkoli jiném, samozřejmě platí, že nikdo učený z nebe nespadl. S pravidly bezpečnosti při práci s dětmi se už i začínající instruktoři setkávají během vzdělávání, přesto se vždycky může […]

Více

Pro vedoucí: Nudná, ale nutná připomínka II.

Bezpečnost má mnoho podob. Zdaleka nejde jen o předcházení úrazům. Navážeme zde na minulou Mozaiku a odkaz na evropský předpis známý pod zkratkou GDPR, který stanovuje pravidla ochrany osobních údajů. Kromě minule […]

Více

Pro vedoucí: S dětmi do jeskyně?

Málokdo zná prostředí jeskyní nejen Moravského krasu více než on. Speleolog a člen Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti Petr Polák tráví v podzemních bludištích značnou část svého volného času. Často do […]

Více

Pro vedoucí: Jeden ideál nikdy nestačí

Zní to jako reklamní heslo? Možná, ale také je to pravda. Vždyť pionýrské ideály jsou tak úzce provázané, že naplňovat jen jeden a ostatních se ani „nedotknout“ v podstatě nelze. A tak, když […]

Více

Kde se hraje dodgeball?

Protože dodgeball aspiruje na to stát se oficiálním celorepublikovým sportem, potřebuje aktivní kluby dospělých. Těch je v celé České republice několik a další postupně přibývají, všechny mají Facebookové stránky i Instagram, takže pokud […]

Více

Pionýrská metoda: Spolupráce a škola vztahů

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde […]

Více

Co na to náčelník SPTO

Každé dva roky si členové SPTO volí svého náčelníka. Od předminulého roku je jím Vítězslav Ondráček, kterého můžete znát i například z propagační sekce RESETU. V první části rozhovoru s ním se dozvíme, co […]

Více

Pomáhejte s Pionýrem

Ve středu 13. května 2020 proběhne 24. ročník Českého dne proti rakovině. Od roku 2007, kdy je Pionýr partnerem sbírky, vybrali naši dobrovolníci již přes 17 milionů korun! Pojďme do toho i letos a pomozme […]

Více
1 2 3 4