Co na to náčelník SPTO II.

V druhé části rozhovoru s náčelníkem SPTO Vítězslavem Ondráčkem si budeme povídat hlavně o jeho vizích a představách do budoucna. Jaké jsi měl vize, když jsi kandidoval na náčelníka?Vizí jsem měl několik, některé se […]

Více

Výzvy environmentální výchovy

Díky všestrannosti Pionýra je součástí naší činnosti i poznávání přírody a výchova k správnému chování v ní a k ní. Je ale řada organizací, pro které jde o hlavní nebo dokonce jedinou náplň – a díky tomu jsou […]

Více

Ohlédnutí za Helenou Dráždilovou

Dne 20. března 2020 se na poslední vandr vydala Helenka Dráždilová. Spoluzakladatelka a dlouholetá hospodářka T. O. Mešnice. Pionýrská MÁMA, která vychovala několik generací pionýrů, která byla studnicí moudrosti a uměla poradit i vyhubovat. Helenka […]

Více

Nová trilobití klubovna

Oddíly PS Jince se již téměř deset let scházejí v klubovně Společenského centra Josefa Slavíka, která na schůzky jen tak tak stačí, tím méně na akce pro veřejnost. Navíc oddíl Trilobit za […]

Více

ŘEKNI NE!

ONLINE SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU A VYDÍRÁNÍ DĚTÍ Informační technologie zažívají stálý a rychlý rozvoj – přinášejí nejenom zajímavou nabídku her, informací, ale také nebezpečí – nové druhy či jiné podoby společensky škodlivého jednání a problémů. […]

Více

Stojí za pozornost: E-bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Nabízí […]

Více

Kaleidoskop: duben 2020

Najdi sedm rozdílů Státní vlajky Jsou důležitými značkami států, které reprezentují – mají svoji symboliku, historii, příběhy. Jsou i nositeli tradic či inspirací… Pojďme se u některých zastavit a vyzkoušet své znalosti. Víš to?Dnes […]

Více

Největší úspěch českého dodgeballu

Pokud přemýšlíte, proč hrát dodgeball, jedním z důvodů je i to, že můžete získat možnost účastnit se mezinárodních turnajů proti nejlepším hráčům z Evropy. Níže najdete důkaz toho, že když začnete trénovat, do […]

Více

Sami o sobě: duben 2020

Praha: FolkyTonk 2020 Kdo v sobotu 1. února 2020 sledoval Zprávičky na ČT Déčko, zaznamenal, že hned po hlavní informaci o vystoupení Velké Británie z EU následovaly dvě reportáže z pionýrských akcí. Ta první o Ledové Praze […]

Více
1 6 7 8 9 10 31