Hlavu vzhůru!

Duben 2020 – PDF

Plánované téma této Mozaiky je příroda, do jejího obsahu i přípravy ale zasáhly události, jejichž rozsah šlo těžko předvídat. Když jsem psal úvodní text k výroční zprávě PIONÝR 2019 (viz zde), použil jsem tam (neprozřetelně) sousloví, že uplynulý rok byl takový příjemně běžný – naplněný pionýrskou činností. V představách jsem si rok 2020 maloval jiný – díky oslavám 30. výročí obnovení samostatné činnosti naplněný sice pionýrskou činností, ale ozvláštněný několika výjimečnými akcemi či, přesněji, nevšedně pojatými tradičními aktivitami.

Místo toho to vypadá, že do historie tento rok vstoupí jako neobyčejný, ale z úplně jiného důvodu. Pandemie koronaviru zasáhla dění u nás v republice – a v té souvislosti i činnost Pionýra – měrou nebývalou. A vše vypadá úplně jinak, než se před několika týdny jevilo.

V úterý 10. 3. byla v ČR zakázána všechna představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána byla rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na školách, na učilištích a na vysokých školách. O dva dny později byl vyhlášen nouzový stav. Postupně stále sílící omezující opatření zasáhla do života všech občanů, a pochopitelně zásadně poznamenala i činnost Pionýra.

Po první vlně krizových opatření přišlo doporučení pozastavit činnost – ovšem s tím, že rozhodnutí je na PS (s ohledem na místní situaci). Po omezení volného pohybu osob byla činnost pro děti (akce, schůzky, výpravy) do odvolání zcela zastavena. Souběžně se začalo i řešit, co bude s plánovanými akcemi: Bude možné posunout termíny nebo…? Dnes již víme, že jsme museli „odpískat“ – pokus o rekord při akci Zažehněme ohně. Zrušena byla Kamínka i tolik očekávaný a zájemci o účast přeplněný RESET 2020 v Brně (více dál na této straně), další akce byly přesunuty…

Současně se ovšem zvedla vlna vzájemné podpory, jimiž pionýrky a pionýři naplňují pionýrské ideály: POMOC, PŘEKONÁNÍ, PŘÁTELSTVÍ, POZNÁNÍ… Příklad: Na symbol dnešních dnů – roušky – jsme rozdali 500 metrů piolátky, kterou ruce pionýrek (ale i pionýrů!) proměnily v roušky – ty se nosí v nemocnicích, domovech seniorů, na Českých drahách, v dopravních podnicích. Jde ale jen o špičku ledovce pionýrské pomoci.

Pro děti jsme odstartovali hru Buď Ideální, do které se mohou zapojit i z domova – a navíc je otevřená i nečlenům (více na www.budidealni.cz).

Jsme vystaveni, jako Pionýr, i jako občané, nelehké zkoušce. Zatím jí však čelíme s hlavou vztyčenou. Za to všem nesmírné díky a vydržme!

Pevné zdraví a nervy přeje

Martin


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Výroční zpráva 2019 – pohlednice

Pionýrská metoda: Pod modrou oblohou

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde […]

Více

Co na to náčelník SPTO II.

V druhé části rozhovoru s náčelníkem SPTO Vítězslavem Ondráčkem si budeme povídat hlavně o jeho vizích a představách do budoucna. Jaké jsi měl vize, když jsi kandidoval na náčelníka?Vizí jsem měl několik, některé se […]

Více

Výzvy environmentální výchovy

Díky všestrannosti Pionýra je součástí naší činnosti i poznávání přírody a výchova k správnému chování v ní a k ní. Je ale řada organizací, pro které jde o hlavní nebo dokonce jedinou náplň – a díky tomu jsou […]

Více

Ohlédnutí za Helenou Dráždilovou

Dne 20. března 2020 se na poslední vandr vydala Helenka Dráždilová. Spoluzakladatelka a dlouholetá hospodářka T. O. Mešnice. Pionýrská MÁMA, která vychovala několik generací pionýrů, která byla studnicí moudrosti a uměla poradit i vyhubovat. Helenka […]

Více

Nová trilobití klubovna

Oddíly PS Jince se již téměř deset let scházejí v klubovně Společenského centra Josefa Slavíka, která na schůzky jen tak tak stačí, tím méně na akce pro veřejnost. Navíc oddíl Trilobit za […]

Více

ŘEKNI NE!

ONLINE SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU A VYDÍRÁNÍ DĚTÍ Informační technologie zažívají stálý a rychlý rozvoj – přinášejí nejenom zajímavou nabídku her, informací, ale také nebezpečí – nové druhy či jiné podoby společensky škodlivého jednání a problémů. […]

Více

Stojí za pozornost: E-bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Nabízí […]

Více

Kaleidoskop: duben 2020

Najdi sedm rozdílů Státní vlajky Jsou důležitými značkami států, které reprezentují – mají svoji symboliku, historii, příběhy. Jsou i nositeli tradic či inspirací… Pojďme se u některých zastavit a vyzkoušet své znalosti. Víš to?Dnes […]

Více

Největší úspěch českého dodgeballu

Pokud přemýšlíte, proč hrát dodgeball, jedním z důvodů je i to, že můžete získat možnost účastnit se mezinárodních turnajů proti nejlepším hráčům z Evropy. Níže najdete důkaz toho, že když začnete trénovat, do […]

Více
1 2 3 4