Jedeme dál – bezpečně!

Březen 2020 – PDF

Stačí zalistovat touhle Mozaikou a je jasné, že máme za sebou velký víkend naplněný tradičními akcemi, ovšem s několika netradičními prvky. 🙂 Mám samozřejmě na mysli Ledovou prahu (20. ročník!) a koncert Děti dětem na přelomu ledna a února. O obou akcích se dál v Mozaice dočtete, ale zdaleka to není vše, co tu najdete. Například na stranách 8 a 9 se dozvíte, jaká přání splnil Pionýr oddílům díky Programu podpory pravidelné oddílové činnosti (PROČ) i to, že tento program pokračuje také v roce 2020. Přehlédnout tu nejde také blížící se akci Zažehněme ohně, která bude výraznou součástí oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra.

Tímhle vydáním se také vine téma bezpečnosti, které se promítá hlavně uprostřed – v části pro vedoucí a v pracovních listech pro děti, ale vrátíme se k němu částečně i v příští Mozaice. O co půjde? Když budete číst pozorně, najdete nápovědu. 🙂

Jakub


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Přehled kurzů PVC 2020 / Český den proti rakovině – přihláška (pdf / internetová)

Stoleté výročí státní vlajky

V březnu je to sto roků, kdy byla stanovena podoba naší vlajky tak, jak ji známe. Došlo k tomu schválením a vyhlášením Ústavní listiny Československé republiky (nabyla účinnosti v březnu 1920). Ve velmi blízké […]

Více
1 2 3 4