Jedeme dál – bezpečně!

Březen 2020 – PDF

Stačí zalistovat touhle Mozaikou a je jasné, že máme za sebou velký víkend naplněný tradičními akcemi, ovšem s několika netradičními prvky. 🙂 Mám samozřejmě na mysli Ledovou prahu (20. ročník!) a koncert Děti dětem na přelomu ledna a února. O obou akcích se dál v Mozaice dočtete, ale zdaleka to není vše, co tu najdete. Například na stranách 8 a 9 se dozvíte, jaká přání splnil Pionýr oddílům díky Programu podpory pravidelné oddílové činnosti (PROČ) i to, že tento program pokračuje také v roce 2020. Přehlédnout tu nejde také blížící se akci Zažehněme ohně, která bude výraznou součástí oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra.

Tímhle vydáním se také vine téma bezpečnosti, které se promítá hlavně uprostřed – v části pro vedoucí a v pracovních listech pro děti, ale vrátíme se k němu částečně i v příští Mozaice. O co půjde? Když budete číst pozorně, najdete nápovědu. 🙂

Jakub


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Přehled kurzů PVC 2020 / Český den proti rakovině – přihláška (pdf / internetová)

Setkání u náměstka ministra

Od ledna 2020 došlo na MŠMT k výrazným organizačním změnám. S nimi bylo spojeno například přesunutí odboru pro mládež do jiné skupiny MŠMT. V rámci personálních změn byl ustanoven nový náměstek ministra, řídící (novou) sekci […]

Více

Kde bydliště mé?

Navštívil mne smutný pán a přinesl výzvu exekutora s tím, že údajně byl vydán rozsudek, kterým mu bylo uloženo zaplatit „pokutu“ za jízdu „na černo“ a že má zaplatit soudní poplatek, odměnu za […]

Více

Zapojit se, angažovat se

Kdekdo z nás to nejspíš dělá a přeci to může být enviro. Co to je? Místně zakotvené, neboli komunitní učení. Tedy projekt, ve kterém se s dětmi aktivně zapojíme do veřejného prostoru. A právě […]

Více

POZNÁNÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Pionýři – to jsou průkopníci, hledači! Nespokojení s tím, co umí, znají… Klidně i chybující, ale neustávající v poznání! Není úplně důležité, zda jde o poznání okolí či sebe sama. Příběhy světa nabízejí poznání, což […]

Více

Cesta na RESET a kde tu budete bydlet

V minulém čísle Mozaiky jsme vám ukázali Brno z jiného pohledu. Nyní přinášíme informace, jak se k nám na RESET dostanete a kde budete bydlet. Areál, kde budeme ubytovaní, je atletický stadion za […]

Více

Rukodělný slabikář

První ročník „Rukodělného slabikáře“ je za námi. A byla to vskutku vydařená akce! Čtrnáct instruktorů a vedoucích si víkend hrálo, užívalo a načerpávalo nové rukodělné nápady. Na programu bylo písmeno A jako alu drát […]

Více

Slavíme. Tančíme. Plesáme.

Anketa k námětům na oslavy 30. výročí obnovení samostatného Pionýra poskytla i námět na Ples pionýrů. Plesová sezóna ovšem pionýrské plesy obsahuje pravidelně. Proto zde přinášíme alespoň krátké ohlédnutí za lednovým plesáním z Brna […]

Více

Aktuality – pozvánky

Letní Táborová Škola rukodělná Týden plný vyrábění Týden plný inspirací Týden plný nových technik Ano – to přesně je týdenní rukodělný pobyt v Zelené Lhotě na táborové základně Pionýrské skupiny Jitřenka […]

Více

Kaleidoskop: březen 2020

Najdi 7 rozdílů Státní vlajky Jsou důležitými značkami států, které reprezentují – mají svoji symboliku, historii, příběhy. Jsou i nositeli tradic či inspirací… Pojďme se u některých zastavit a vyzkoušet své znalosti. Víš […]

Více

Face, Insta nebo radši vlajkovaná?

Skloněná hlava, obličej ozářený namodralým světlem… Proč dnes tolik dětí – a ruku na srdce, také dospívajících a dospělých – tráví čas u mobilu? Co nám sociální sítě dávají? A proč jim dáváme přednost […]

Více
1 2 3 4