Od vznikajícího hnutí do područí svazu

V tomto článku se budu zabývat dobou, která může být pro chápání Pionýra kritická a ze které si Pionýr nese mnoho aspektů (často vnímaných rozličně) do dnešních dnů. Pokusím se popsat […]

Více

Pionýři v Junáku v letech 1945–49

V tomto článku se pokusím shrnout vývoj v Junáku v letech 1945–49, který může být zjednodušeně brán jako souboj dobrých (demokratů) a zlých (komunistů). Pokud nahlédnete do skautských písemností, zpravidla narazíte na tento […]

Více

Kolem roku 1948 aneb Kde je začátek?

Pokud se pustíte do čtení nějakého textu pojednávajícího o začátku Pionýra, dočtete se zpravidla něco v tomto smyslu: „Pionýrská organizace byla v Československu založena v roce 1949.“ Pokud chce být pisatel považován za znalého, […]

Více

O co jde a co bylo před námi

Milí čtenáři, tímto článkem bych rád otevřel nový seriál věnovaný historii. Pokusím se vám nastínit co nejvíce souvislostí a pohled na celek dění, protože jen z celku si každý může udělat závěr […]

Více