Souhrn historie Pionýra

V posledním článku o historii Pionýra se pokusím o celkové shrnutí formou časové osy. V předchozích článcích jsem se snažil jen popsat události z různých úhlů a v co nejvíce kontextech. Nezohledňoval jsem, k čemu se dnes […]

read more

Přerod v novou organizaci

Shrnout dění v Pionýru od roku 1990 do současnosti by bylo na vlastní seriál. Ve stručném podání jedné strany by se takovýto článek snadno zvrhl v sled dat a krátkých popisků. Vyhnu […]

read more

Druhé osamostatnění Pionýra

V tomto článku budu psát o druhém „osamostatnění Pionýra“. Píši v uvozovkách, protože bych rád toto spojení zařadil jako běžné pojmenování situací, které Pionýr prodělal v letech 1968 a 1990. V obou případech se přeměnil […]

read more

Pionýrská normalizace

Tento článek je o PO SSM v 70. a 80. letech, což může být citlivé téma. Někteří ze současných pionýrů tuto dobu zažili a pracovali v PO. Je důležité vzít v potaz, že jde o práci s lidmi, která je […]

read more

Samostatný Pionýr

V tomto článku budu psát o dění v Pionýru mezi lety 1968 a 1970. Vzhledem k délce článku, budu muset informace nahustit. Jako vždy mě to mrzí, ale vzhledem k množství snadno veřejně dostupných informací […]

read more

Od vznikajícího hnutí do područí svazu

V tomto článku se budu zabývat dobou, která může být pro chápání Pionýra kritická a ze které si Pionýr nese mnoho aspektů (často vnímaných rozličně) do dnešních dnů. Pokusím se popsat […]

read more

Pionýři v Junáku v letech 1945–49

V tomto článku se pokusím shrnout vývoj v Junáku v letech 1945–49, který může být zjednodušeně brán jako souboj dobrých (demokratů) a zlých (komunistů). Pokud nahlédnete do skautských písemností, zpravidla narazíte na tento […]

read more

Kolem roku 1948 aneb Kde je začátek?

Pokud se pustíte do čtení nějakého textu pojednávajícího o začátku Pionýra, dočtete se zpravidla něco v tomto smyslu: „Pionýrská organizace byla v Československu založena v roce 1949.“ Pokud chce být pisatel považován za znalého, […]

read more

O co jde a co bylo před námi

Milí čtenáři, tímto článkem bych rád otevřel nový seriál věnovaný historii. Pokusím se vám nastínit co nejvíce souvislostí a pohled na celek dění, protože jen z celku si každý může udělat závěr […]

read more