Bez šikovného kutila si neumíme oddílový život představit

Je listopad a my pokračujeme v představování jednotlivých odborností, které na základě poznatků z běžného oddílového života připravili členové Sekce rozvoje výchovných programů.

Stejně jako ve škole začínají děti na prvním stupni prvoukou, která se později rozdělí na přírodovědu a vlastivědu a na druhém stupni na přírodopis, zeměpis, fyziku a chemii, tak i každá naše odborka má své stupně a postupně „přitvrzuje“.

Pro každou odbornost jsou nyní vytvořeny dva stupně, které zájemce o získání odbornosti musí splnit postupně. Tedy hezky popořadě, nejprve první stupeň a až potom druhý. Výjimkou je Organizátor her, který je nastaven jako jednostupňový a je spíše určen pro zkušenější členy oddílu. Podmínky si můžete upravit a doplnit tak, aby vám vyhovovaly a vycházely z vašeho oddílového života. Klidně jejich počet můžete zdvojnásobit. Jen je potřeba dodržet jedno. Zájemce o získání odbornosti musí splnit 75 % povinných podmínek platných pro celý spolek – tedy z výčtu, který je u každého stupně odbornosti uveden. Pozor, do 75 % se nezapočítávají ty, které si nastavuje dítě po dohodě s oddílovým vedoucím jako „Moje podmínka“.

Co si myslíte o náročnosti podmínek? Je povinných 75 % hodně? Napište nám na odborky@pionyr.cz. Vaše názory jsou pro nás cenné.

KUTIL
V klubovnách i na táborech je potřeba občas něco opravit. O tom není pochyb. Často se také hodí nějaký zajímavý předmět k táborové hře. Šikovné ruce pak přijdou vhod. Máš chuť vyzkoušet si práci s různými nástroji a materiály a také objevovat nové postupy? Můžeš se stát oddílovým kutilem.

I. stupeň

 1. Znám a umím popsat vlastnosti papíru, dřeva, kovu, skla, plastů (a dalších běžných materiálů).
 2. Předvedu, jak oddělovat a opracovávat materiály – stříhání, řezání, broušení.
 3. Dokážu pevně spojit dva různé předměty – lepením, upevněním pomocí vrutů, šroubů, drátů, hřebíků apod.
 4. Umím vhodným způsobem upravit povrch výrobku – broušení, barvení, lakování.
 5. Zvládám drobnou opravu – rozebrání, vyčistění, výměna vadné části, montáž, aby přitom nedošlo k žádnému poškození.
 6. Navrhnu a provedu úpravu v klubovně – nákup, montáž, umístění či upevnění drobné skříňky či police v klubovně, opravy a úpravy povrchů stěn, nábytku apod.
 7. Dokážu získat informace o tom, jak opravit poškozené věci v klubovně či na tábořišti, poradím se o způsobu opravy a navrhnu vhodný postup.
 8. Aktivně se zajímám a případně se zapojím do akcí PS, KOP či Pionýra – např. technická – rukodělná soutěž, pomoc při stavbě tábořiště, veřejné expozice.
 9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Umím využívat základní vlastnosti materiálů pro určité výrobky – papír, dřevo, kov, sklo, plastické hmoty.
 2. Používám vhodné nástroje, abych dosáhl potřebné přesnosti při opracování.
 3. Dokážu vytvořit pevné spojení dvou různých předmětů ze stejných či různých materiálů, využívám vhodných lepidel, šroubů, hřebíků a dalších.
 4. Využívám vhodný způsob povrchové úpravy a dokončení výrobku.
 5. Zvládám drobné opravy – samostatně nebo navrhnu způsob opravy na základě informací, které jsem schopen získat.
 6. Vytvořím nákres výrobku či místnosti se zaměřením rozměrů pro zadání práce či opravy.
 7. Navrhnu řešení a rozmístění věcí v klubovně, na tábořišti tak, aby bylo možné je prakticky používat.
 8. Aktivně se podílím na opravách a úpravách v klubovně či na tábořišti, případně se zapojím do technické soutěže v rámci oddílu, PS, KOP či Pionýra.
 9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

Proč jsou podmínky psané v „ich formě“?
Protože jsou určené přímo pro děti (a vlastně všechny zájemce o získání odbornosti :-)), aby se s nimi ztotožnily. Nesnažíme se používat těžké formulace a příliš odborných termínů. Základem je pro nás srozumitelnost.


I kutilové mohou soutěžit
Máte v oddíle šikovného kutila, který se věnuje modelářství? Nabídněte mu možnost zúčastnit se nějaké soutěže. Např. v březnu 2019 proběhne soutěž plastikových modelářů s názvem „O štít města Mladá Boleslav“.