Bez peněz to nejde

Když je řeč o rovných příležitostech, na mysl přichází řada záslužných aktivit. Ale jedním ze základních kroků, který děláme v oddílech a na skupinách zcela běžně, je získávání finančních prostředků, které spolu s dobrovolnou prací výrazně snižují bariéru pro zapojení do činnosti a činí ji dostupnou i pro děti z nepříliš zámožných rodin. Tady je pár příkladů od skupin, kde získané prostředky pomáhají opravdu potřebným, anebo kde zkoušejí i méně tradiční zdroje.

U nás v Ústí nad Labem je hodně sociálně slabých rodin a i děti z těchto znevýhodněných podmínek navštěvují naše oddíly. Za 20 let působení naší PS Dravci jsme si už získali dobré jméno. Díky dotacím na pravidelnou činnost od Magistrátu města Ústí nad Labem, dotacím na letní tábory od Krajského úřadu a grantům na ekologii od PEPCO pořádáme akce za minimální cenu. A tak se našich víkendových akcí mohou zúčastnit i děti, které by jinak zůstaly doma, protože jet s oddílem stanovat nebo na podzimní prázdniny, je nad finanční možnosti jejich rodičů.

Šárka Zeusová, PS Dravci, Ústí nad Labem

Vzhledem k tomu, že se naše pionýrská klubovna nachází v sociálně vyloučené lokalitě – v pevnostním městě Josefově, je na místě, že se sem tam mezi našimi členy objeví dítě ze sociálně slabé rodiny. Dříve jsme úzce spolupracovali s městem a snažili se pomocí získaných financí děti z „problémových“ rodin co nejvíce zapojit do naší činnosti. Problém však byl v pravidelnosti. Děti přišly jednou, podruhé neměly čas, potřetí je přivedly terénní pracovnice, které na ně náhodou narazily na ulici, a když se dostatečně oteplilo, už jsme je neviděli. Dozvěděli jsme se, že na nějakou celoroční činnost tyto děti nejsou stavěné, přijdou na soutěž, když nás potkají ve městě, tak se k nám třeba i přidají, ale víc po nich vlastně ani chtít nemáme. A tak jsme zvolili jiný směr. Místo této cesty se snažíme finančně i materiálně udržet v oddíle děti, které sice nepatří mezi národnostní menšiny, ale do kolonky „sociálně znevýhodněné“ bez problému zapadnou a hlavně – jsou vděčné za to, že se mají pravidelně kam vracet.

Ivana Vejvodová, PS Za Vodou, sociálně vyloučená lokalita Josefov

V Ještěru čerpáme nejen dotace od územních samosprávných celků, jako je město Ostrava, Městský obvod Svinov či Moravskoslezský kraj. Finance získáváme i z grantových výzev, které vyhlašují takřka všechny větší společnosti. Letos se nám podařilo získat granty od společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, zaměstnanecký grant od společnosti ČEZ, firmy Pepco či společnosti Tesco, které má svůj grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme. Dle toho, na co svůj projekt napíšete, pak můžete financovat například opravy stanů, obnovu vybavení či různé víkendovky s dětmi. Přidanou hodnotou je určitě také, pokud se, jako je tomu například v rámci výzev společnosti Tesco, podílí na hlasování pro projekt celá komunita. Můžete pak získat nové příznivce, členy nebo také sponzory.

Aleš Ovesný, Pionýrská skupina Ještěr, Ostrava

S vedoucími jsme se v roce 2017 rozhodli, že náš další letní tábor bude expedice do zahraničí. Jako cílové země jsme vybrali Slovinsko a Chorvatsko. Co nás k tomu vedlo?
Na začátku byl sen. V roce 2005 jsme se poprvé (a zatím naposledy) vydali na zahraniční tábor. My – dnešní vedoucí – jsme tam byli jako děti, mnozí z nás do oddílu tehdy ještě nechodili. Byl to pro nás všechny jedinečný zážitek, který jsme chtěli dopřát i „našim“ dětem.
O zahraniční expedici jsme se rozhodli v listopadu předchozího roku, zmeškali jsme tak možnost požádat o dotaci u města Brna. Vzhledem k tomu, že plánované výdaje akce byly přibližně 400 tisíc, hledali jsme další cesty, jak snížit účastnický poplatek. Nakonec jsme zvolili kampaň na HitHitu, kde se nám podařilo vybrat přes 50 tisíc.
To ale nebylo úplně jednoduché. Nejprve jsme zkoušeli jinou crowdfundingovou platformu, kde náš záměr zamítli. Bylo taky nutné vymyslet motivační text, který jsme na několikrát upravovali, aby prošel. Další věcí jsou odměny pro ty, kdo nám přispějí. Díky tomu, že to pro nás byl vlastně tábor, mohli jsme nabídnout například táborové tričko nebo pohled z cest. Jednou z odměn byla také organizace dětského dne, čehož využila jedna brněnská firma.
Celkově to pro nás byla velká zkušenost a také zodpovědnost, přece jen to nebyla dotace od města, ale příspěvky konkrétních lidí, kteří nám pomohli z vlastní vůle.

Víťa Ondráček, 10. PTO Severka, Brno