Barvy jsou emoce

Barvy a jejich intenzita v nás jako první z různých druhů podnětů vyvolávají reakce a spouští řadu činitelů, kteří ovlivňují stav naší mysli a vnímání. Měly vždy velkou moc. Nechci zde podrobně rozebírat „význam“ jednotlivých barev – ten se ostatně v čase a místně může proměňovat.Obecně je symbolika barev pocitovou záležitostí. Ukázkovým příkladem je např. červená barva mající jeden z největších vlivů na emoční stránku lidské psychiky. Její symbolické vyjádření se ovšem výrazně nemění. Zřejmě za tím bude podobnost s barvou krve, symbolem zrození, síly a energie, jíž krev má. Co ovšem bude-li barvy moc, navíc v drtivě sytých odstínech? Podobně jako jiná přesycenost sklouzne vnímání červené jinam, zde k představě triumfu až agrese, násilí…Barvy nesporně vyvolávají různé asociace, vzbuzují až vášně… Barva oranžová, vyskytující se na obloze ráno, symbolicky přivádí nový den – spojuje se tak často se začátkem nového života, zrozením a štěstím. Žlutá barva znázorňuje sluneční paprsky, které zahřívají, mají léčebnou sílu, a tím symbolizují štěstí i naději. Zelená symbolizuje klid, růst, harmonii. Barva modrá či fialová předchází noci a tím pádem barvě černé. Uvedené barvy míří k symbolice mystiky, touhy, smutku, ba i nadpřirozených sil, proto jsou sošky démonů často vyráběny z tmavého dřeva nebo potřeny tmavou barvou. Bílá dává vyniknout jiným barvám, často se tak používá jako podkladová, výklad má ovšem složitý – bývá vnímána jako symbol míru, slavnosti, pravdy, dokonalosti či moudrosti, současně též stáří. (V některých východních kulturách i smrti.)Barvy a jejich proměny symbolizují změny duševního stavu i změny vnějšího světa. Symbolika barev a její význam se odráží také do vzdělávání a léčby (obor arteterapie). I proto může být zamyšlení nad symbolikou barev a jejich používáním jako symbolů přínosné.

Martin