Bádám, bádáš, bádáme

Zvídavost a touha po zkoumání jsou přirozenými vlastnostmi každého dítěte. Pomocí nich se dozvídají, jak funguje svět, společnost a… příroda. A právě zkoumání přírodních jevů, života zvířat a rostlin, ale i okolí pomocí metody tzv. badatelství je další nedílnou součástí environmentální výchovy, kterou snadno můžeme aplikovat také v oddíle.

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) je vyučovací metoda, jejímž výsledkem je to, že děti kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Díky BOV se děti učí dívat kolem sebe a zajímat se, což je důležitý předpoklad k rozvoji dříve zmíněných akčních strategií.

Především je ale BOV skvělá v tom, že se dá aplikovat na kteroukoliv oblast zájmu, od života housenek přes původ vajec, po zkoumání stáří stromů v lese. Na úvod je ale dobré vybrat si téma, kterému vedoucí dobře rozumí a může v něm být dětem oporou. Pro inspiraci vedoucí nemusí chodit daleko – existuje celá řada webů a publikací, které se BOV věnují a poskytují zde zdarma i konkrétní aktivity. Všechny je najdete na webu badatele.cz.

Pak už jde jen o to přichystat různé měřící, badatelské nástroje a přístroje, povzbudit děti k otázkám, tvorbě domněnek a začít bádat, dělat pokusy a vyhodnocovat. Žádná hypotéza nebo domněnka není špatná, někdy je ale dobré ji trochu „učesat“, aby byla snadno ověřitelná. A rada na závěr? Nevzdávejte se, když to napoprvé nevyjde podle vašich plánů. Ta radost z pokusů a zkoumání za to stojí.

Tirís