Babi, dědo, vyprávějte… aneb Výzvy pro všechny

Možná jste si všimli, že jsme v magickém čase ve středu 11. 11. v 11 hodin a 11 minut spustili další – nový projekt. Je založen na úkolech pro děti a necílí jen na naše členy, ale i na jejich kamarády či sourozence, je prostě pro všechny děti, které se chtějí zapojit.

První výzva pro všechny je literární a je pod heslem Babi, dědo, vyprávějte…

Děti tráví teď u prarodičů více času, doba je teď prostě taková, tak proč toho nevyužít k popovídání a vlastně i výměně zkušeností?

Děti si povídají s dědečkem nebo babičkou nebo klidně oběma o tom, jak vypadaly Vánoce, když oni byli malí. Může to být příběh, který prožili, může to být povídání o tom, jak jejich Vánoce vypadaly, to už necháme na dětech a jejich zvídavosti, co se od prarodičů dozví. Příběh pak sepíší a můžou ho kombinovat i se svým, jak tráví Vánoce nyní.

Forma, jakou pro příběh zvolí, je na nich, mohou ho doplnit obrázky, dopisem Ježíškovi nebo čímkoliv, co je napadne, základem je ale vyprávění o Vánocích, o Vánocích jaké zažívali prarodiče dětí.

Co ale, když někdo prarodiče nemá?

Nevadí, nemají-li děti prarodiče vlastního, mohou si nějakého „půjčit“, a to ať už formou dobrovolnických aktivit v domovech seniorů anebo třeba babičku od kamaráda, se kterým se potkávají.

Kolik mají děti času?

Času je dost, děti mohou tvořit až do 31. 12. Pokud budou mít své literární dílko dříve, mohou ho samozřejmě poslat kdykoliv, 31. 12. je nejzazší termín. Hotové práce předají děti svým oddílovým vedoucím, kteří je nejpozději do 6. 1. 2021 zašlou na vyzvy@pionyr.cz.

Možná příležitost

Času je ale dost, tak proč jej nevyužít více? Děti mohou oslovit i své kamarády nebo sourozence k sepsání jejich literárního díla a pak i jejich příběhy poslat svému vedoucímu. Vedoucí tak může využít i příležitosti náborového charakteru. 🙂

Odměna?

Ano, i odměna čeká. Pro všechny děti bude odměnou vydání jejich příběhů ve speciální edici, kterou se pak mohou pochlubit třeba právě babičce nebo dědečkovi, a to i tomu půjčenému. 🙂 Navíc na tři vylosované děti čeká originální odměna.

Tak neváhejte a motivujte své děti k zapojení.

Projekt Babi, dědo aneb výzvy pro všechny…

První výzva, jak již bylo řečeno, je literární. Další výzvy, které nás čekají, se tematicky od této první budou lišit. Každá bude originální a všechny mají něco společného.

A už vás možná napadlo, že název Babi, dědo… není náhodný. Propojkou projektu jsou totiž právě mezigenerační vztahy a jejich posílení. Oni se od sebe totiž děti a jejich prarodiče (a to i ti půjčení) mohou ledacos dozvědět a mohou se i všelicos naučit. A o tom, že to bude občas pořádná výzva, není pochyb.

Na další Babi, dědo aneb Výzvu pro všechny se můžeme těšit už na začátku roku, ale nyní si děti můžou nechat vyprávět o Vánocích, vánočních zvycích a příbězích z dob před pár desítkami let. Určitě se dozvědí něco zajímavého.

Záleží ale i na vás, oddílových vedoucích, vás totiž nejvíce potřebujeme, abyste dětem tuto Výzvu pro všechny představili, abyste je motivovali a pokud budou potřebovat, abyste jim poradili. Děkujeme.

Více se dozvíte na www.pionyr.cz/babidedo