Aktuálně z ústředí

Se začátkem roku máme dvě důležité organizační informace. Proběhly sice již Horkými novinkami, ale zaslouží si prostor i tady v Mozaice.

Pojištění 2018

Česká rada dětí a mládeže změnila partnerskou pojišťovnu (která i Pionýru poskytuje hromadnou úrazovou a odpovědnostní pojistku). Od 1. 1. 2018 jí je Generali pojišťovna a. s.
Původní pojišťovna – Kooperativa – vyřizuje jen pojistné události (úrazy i hmotné škody) vzniklé do 31. 12. 2017. Pojistné události vzniklé 1. 1. 2018 a později hlaste již nové pojišťovně. Podrobné informace, pokyny, formuláře najdete na webu v části Pro členy.

Výzva

V případě, že budete zasílat hlášení pojistných událostí, prosíme vás, abyste jej v kopii (stačí například sken na e-mail pionyr@pionyr.cz) poslali i na Ústředí Pionýra. Stává se, že pojišťovna s dotazy kontaktuje i nás, a v takovém případě je dobré být alespoň v obraze a vědět, že k něčemu došlo.
Navíc jsou takové informace vhodné například i pro statistiku či analýzu rizik a hledání cest, jak jim při naší činnosti předcházet.


Na co nezapomenout při evidenci 2018

Evidence 2018 je v plném proudu, NEZAPOMEŇTE na doplnění důležitých informací, některé budou nutné pro stránky Pionýra (pro zobrazení ve veřejné části či v části pro členy).:

Informace o oddílech a klubech – především jejich zaměření, kde je nově přidáno i branné. Důležité je také doplnění údajů o místě schůzek, funkčních kontaktů a dalších informací, které se budou zobrazovat i na veřejném webu www.pionyr.cz nebo například v databázi ČRDM na adrese www.kamchodit.cz.

V záložce Jednotka přidejte adresu místa konání schůzek – včetně GPS souřadnic (možno doplnit po rozkliknutí adresy).

V záložce Detail jednotky:

  • Kontaktní údaje – doplňte email, telefon – na vedoucího oddílu, zobrazit informace na internetu – zde je důležité pro zveřejňování zatrhnout
  • Obecné – doplňte – primární zaměření, upřesnění – slovně popište, jakým dětem je nabídka určena a čím se oddíl zabývá (např.: Oddíl pro děti 1. – 4. třídy zaměřující se na rukodělné a výtvarné činnosti)

Informace o nemovitostech – nově je možnost zaškrtnout zveřejnění v katalogu nemovitostí a doplnění správce nemovitosti. Ten do katalogu může vkládat další informace, jako jsou provoz, cena, kapacita, fotografie atd. Tímto doplněním bude katalog nemovitostí aktualizován pro všechny.

Nastavení přístupu pionýrským pracovníkům 15+ (do E-mošky, Přihlašovny nebo do části pro členy) – je nezbytné u nich vložit e-maily a zadat, že jsou aktivními uživateli webu, tím neumožňujete přístup do RISPu, pouze do ostatních webových aplikací.

Aktualizovat adresu funkčních webových stránek, pokud je na skupině máte.

Všechny tyto údaje může vkládat vedoucí PS či osoby, které pověří v RISPu (delegovaný správce PS).