Aktuálně k dotacím MŠMT

Stejně jako každý rok jsme chtěli do dubnové Mozaiky dát za ústředí něco vtipného. Pak ale na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyšla tato zpráva a my usoudili, že jistě způsobí více úsměvů, než naše aprílové žertíky:

Vážení žadatelé,
omlouváme se za zpoždění se zveřejněním výsledků programů 1 a 2, které bylo způsobené snahou MŠMT udržet, resp. navýšit objem finančních prostředků v oblasti mládeže. V první fázi zveřejníme výsledky nejpozději do 21. 4. 2017. Celková plánovaná alokace finančních prostředků pro projekty v programu 1 a 2 zůstává zachovaná jako v roce 2016. Dále pak, v druhé fázi, budeme pracovat na převodu dalších finančních prostředků do kapitoly mládeže, tak, abychom mohli vybrané projety v programu 1 ještě dodatečně podpořit. Jelikož je tento převod vázaný souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, předpokládáme případné zveřejnění výsledků a výplatu těchto dodatečných finančních prostředků až v průběhu roku.

zveřejněno na www.msmt.cz