Aktuality ze spolku

Vedoucí sdíleli zkušenosti s distanční činností oddílů

Desítky nápadů k distanční činnosti zazněly na on-line setkání vedoucích a instruktorů z pražských pionýrských skupin. Nasazení vedoucích nepolevuje, v činnosti oddílů se snaží pokračovat různými nápaditými formami. V článku najdete odkazy na zdroje, které na schůzce zazněly.

Protože na návrat k plnohodnotné běžné činnosti to ještě chvíli nevypadá, setkalo se v neděli 15. listopadu přes dvacet vedoucích a instruktorů z celkem dvanácti pionýrských skupin, aby si vyměnili zkušenosti z distanční činnosti, která v probíhá v jednotlivých oddílech.

V průběhu večera se nejprve probíral aktuální vývoj situace a výhled toho, co nás může v nejbližší době čekat s ohledem na nový systém opatření, zveřejněný Ministerstvem zdravotnictví. Potom schůzka pokračovala představením materiálů, které pro oddíly i jednotlivce připravil centrálně Pionýr – E-odborky, Výzvy, metodické listy i další.

Hlavní část setkání ale patřila představení konkrétních činností, aktivit a projektů, které v pražských pionýrských skupinách probíhají nebo probíhaly, a kterými se mohli inspirovat ostatní. Probíralo se také, co komu funguje nebo nefunguje na on-line schůzkách, bavilo se o možnostech propagace a zapojování veřejnosti do připravených aktivit i o dalších místech, kde hledat nápady a náměty pro další distanční činnost. Závěr schůzky využili někteří účastníci k prodiskutování konkrétních problémů, kterým při přípravě distanční činnosti čelí na svých pionýrských skupinách.

Máme radost, že i přes stávající omezení tolik vedoucích a instruktorů dále rozvíjí činnost ve svých oddílech a že se snaží pro oddíly najít v této situaci co nejvíc příležitostí. I tak si ale všichni přejeme, abychom se co nejdříve mohli zase potkávat na akcích fyzicky.

za Výkonný výbor Pražské organizace Pionýra
Ondra Machulda

Úspěšný rok 2020 v PS Ještěr

Rok 2020 se pro nás, v PS Ještěr, stal rokem úspěšným i přes situaci, která ve světě panuje. Proč? Získali jsme hned několik finančních příspěvků a rádi bychom vás o tom informovali a našim podporovatelům tímto poděkovali nejen za nás, ale také za děti, které se účastní našich akcí.

První náš úspěch byl v zaměstnaneckých grantech skupiny ČEZ, která nám skrze svou nadaci udělila grant v hodnotě 30 tisíc korun na zajištění našeho projektu Šance pro Ještěr 2020.

Významnou podporu jsme také získali pro náš další projekt Šance pro děti 2020. Částkou 50 000 korun podpořil náš projekt Moravskoslezský kraj a významnou měrou přispěla společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., jež projekt podpořila částkou 20 tisíc korun.

Dalším podporovatelem v letošním roce je MŠMT, které nám, prostřednictvím spolku Pionýr, poskytlo na rok 2020 dotaci na zajištění oprav naší základny v celkové hodnotě 120 tisíc Kč. Této obrovské podpory si velmi vážíme a zavazuje nás k tomu, abychom stále tak dobře pracovali s dětmi, jako doposud.

V 7. výzvě programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu Tesco jsme pak vyhráli 32 tisíc korun, za které jsme mohli opravit naši táborovou kuchyni, za což jsme moc vděční.

Závěrem děkujeme našim stálým podporovatelům, kteří nám přispívají na zajištění pravidelné činnosti naší organizace. Jsou to Městský obvod SvinovStatutární město Ostrava.

za Vedení Pionýrské skupiny Ještěr
Aleš Ovesný, hospodář