Ach, ty osmičky…

V lednu loňského ročníku Mozaiky vyšlo v seriálu o symbolice povídání o symbolice čísel. A největší prostor (s ohledem na sedm Ideálů Pionýra) byl věnován sedmičce. Šlo o „povídání s nadhledem“, protože numerologie nepatří k našim zásadním tématům. Když však čísla Mozaiky v roce 2018 provázejí historická ohlédnutí za stoletím 1918–2018, rozhodli jsme se pro aprílové číslo Mozaiky připravit výběr událostí i z dřívějších dějin, majících vazbu k osmičkám… Protože i mnozí historici poukazují na skutečnost, že pro českou kotlinu a moravské úvaly jsou letopočty s osmičkou na konci skoro magické… Uvědomili jste si to také?! 🙂

658 – umírá Sámo (jiné zdroje uvádějí i jiná data, ale tohle se nám hodí :)) první sjednotitel několika slovanských kmenů, které se spojily proti společným nepřátelům Avarům, po jeho smrti se jeho říše rozděluje

788 – se v kronikách znovu vynořují zmínky o Češích – dokladem je zřízení tzv. české marky (oficiální pohraniční oblast franské říše, sousedící s územím obydleným českými kmeny)

1108 – vyvraždění Vršovců (po Slavníkovcích druhý významný rod, se kterým si Přemyslovci vyřídili účty)

1158 – kníže Vladislav II. se stal českým králem, jeho vláda přinesla českým zemím rozkvět, vedle moudrosti a statečnosti proslul i ražbou denárů

1198 – Přemysl Otakar I. byl korunován českým králem

1278 – padl Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli, do té doby vzkvétající české království upadlo do nestability

1348 – Karel IV. vydal zakládací listinu pražské univerzity, nynější Univerzity Karlovy

1378 – umírá císař a král Karel IV., na trůn nastupuje jeho syn, Václav IV.

1438 – českým králem byl korunován Albrecht II. (jako druhý příslušník habsburské dynastie)

1458 – korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem

1468 – vydána první česky tištěná kniha (v Plzni, Kronika trojánská)

1508 – vydán Svatojakubský mandát mířící proti Jednotě bratrské, postavil ji mimo zákon a měla být zničena (důsledek náboženského smíru utrakvistů s katolíky)

1618 – proběhla pražská defenestrace, jíž odstartovala třicetiletá válka

1628 – J. A. Komenský odchází do exilu a začíná tzv. lešenské období jeho tvorby a života

1648 – švédská vojska obsadila v červenci Hradčany a Malou Stranu, v říjnu uzavřen Vestfálský mír, oficiálně ukončující třicetiletou válku

1738 – vzniklo Divadlo v Kotcích, což byla první profesionální scéna, kde se v 18. století hrála činohra česky

1748 – ukončeny války o rakouské dědictví a potvrzeno nástupnictví Marie Terezie, která následně zásadně ovlivnila naši historii

1818 – založení Vlasteneckého (Národního) muzea v Praze

1848 – naše země zasáhla evropská revoluční vlna, přes řadu prvotních jistých politických úspěchů červnové svatodušní bouře vedené radikálními studenty nevedly k úspěchu

1868 – položení základního kamene stavby Národního divadla

1878 – ustavující sjezd Sociálně demokratické strany československa v Rakousku

1888 – vyšel první sešit Ottova slovníku naučného, rozsáhlé české encyklopedie

1898 – vzniklo Tiskařské družstvo Národně sociální strany, pozdější proslulé nakladatelství Melantrich

1908 – založeno Národní technické muzeum

1918 – ukončena 1. světová válka (původně nazývaná Velká válka), přičemž v důsledku porážky se rozpadlo Rakousko-Uhersko a mezi jeho nástupnickými státy bylo Československo

Věříme, že vás náš výběr svojí pestrostí i trochu pobavil. Na druhou stranu – připomínání naší historie nebude nikdy dost, protože když v různých anketách slyšíte odpovědi na otázky týkající se klíčových dat našich dějin… je tohle povídání jen drobnou splátkou na budoucnost.

Jak naplňujete s dětmi v oddílech Ideály – Paměť a Poznání?