Oč běží na oblastních poradách 2017

S prvním březnovým víkendem se rozeběhl i kolotoč oblastních porad, při kterých členové VV ČRP a pracovníci ústředí navštíví všechny KOP. Smyslem porad bylo a je předat zástupcům pionýrských skupin aktuální informace, diskutovat, ptát se na jejich názory i potíže, se kterými by potřebovali pomoci.

O čem se mluví

Letošní porady nejsou spojeny s přípravou velkého jednání (oproti roku 2015 – Konference o činnosti Pionýra, či 2016 –
IX. výroční zasedání Pionýra), a tak jsou příležitostí k volnější debatě. Letos jsme sáhli po tématech vážících se k práci oddílů – jako je družinový systém (a jeho možný přínos pro oddíly) či zapojení do společných akcí a soutěží. Jako obvykle si účastníci vyslechli i aktuální informace – změny v čerpání dotací, nový způsob přihlašování do pionýrských internetových systémů anebo třeba 4. kolo hodnocení Pionýra metodou CAF. 
Jako vždy zaznívá i řada otázek. Když píšeme (s ohledem na uzávěrku) tyhle řádky, zbývají ještě čtyři porady, ale i tak se zde pokusíme shrnout odpovědi na ty, které se opakují.

Nejčastější otázky

Dotace
Téma dotací a celkově financování činnosti budí vždy velký zájem. I letos zaznívá řada dotazů. Dají se zobecnit do těchto dvou:

Kdy už konečně budeme něco vědět?
MŠMT přislíbilo, že první přesná čísla zveřejní do 21. 4. (více na následující straně).

Jak bude to? Jak bude ono? Zkrátka spousta podrobných otázek…
Teď už na ně je i jasná odpověď – na Servisu Pionýra najdete podrobné Pokyny pro čerpání dotací MŠMT v roce 2017.

Přihlašování do internetových systémů:
Platí po spuštění jednotného přihlašování i původní jméno a heslo do E-mošky a Přihlašovny?
Ne, od spuštění nového přihlášení se do těchto aplikací dostanete jen pomocí e-mailu zadaného v RISPu a k němu vygenerovaného hesla (viz následující strana). Staré jméno a heslo platí už jen do Servisu.

Když si následně v RISPu změním e-mail, je třeba vytvořit i nové heslo?
Není, již vytvořené heslo platí i nadále.

Akce a soutěže
Budou jednotné propozice pro postupová kola Pionýrské stezky?
Je to jeden z cílů současné snahy Stezku inovovat a pozdvihnout. I proto sbíráme zkušenosti všech, kdo podobné soutěže pořádají.

Proč sledujeme počty účastníků do 18 a 26 let?
Počet účastníků do 26 let (dle mnoha metodik je tak vymezena mládež) je údaj sledovaný a uváděný dlouhodobě, je jím dokládán dopad našich aktivit na cílovou skupinu. Toto číslo se využívá i při výpočtu některých dotací (konkrétně 3. kolo MTZ). Počty účastníků do 18 let dokládáme MŠMT.

Na závěr

zopakujeme, že porady nejsou místem, kde se vyléčí všechny bolístky, ale jsou – a znovu to zdůrazníme – prostorem pro setkání a výměnu názorů. Ostatně, že se sdělenými názory „centrum“ zabývá, svědčí postupné řešení podnětů (vloni sbíraných právě na poradách) k RISPu, stejně jako zpracování vzorových šablon a formulářů, o něž byl na loňských poradách projeven zájem – ty jsou dnes dostupné na servisu…

redakce