65 let po cestách vlasti

14. tábornická skupina Pionýra Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ Brno
Je to již 65 let, co byla 7. listopadu 1953 Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ založena dětmi a vedoucími, kteří v létě roku 1953 absolvovali 1. výzkumnou expedici v Prudké u Doubravníku. Hned po založení získala ZS svůj vlastivědný charakter, vytvořila si osobitý styl práce, Stanovy ZS a pochodové zvyky, jimiž se řídí každý člen dodnes. Přestože přicházely a zákonitě i odcházely další generace „zeesáků“ a měnily se podmínky i doba, v nichž jsme působili, to, z čeho jsme vždy vycházeli a vycházíme i dnes, se nemění. Spojuje nás láska k přírodě, touha poznávat naši zem, potřeba dobrých a věrných kamarádů a společných zážitků. To vše, společně s bohatými tradicemi a příjemnými vzpomínkami na minulá léta, nám dává sílu překonávat všechny překážky a obtíže, které nám život staví do cesty, a dává nám i oprávnění vychovávat si další následovníky, kteří půjdou po naší cestě dál. Jsme rádi, že naše dlouhá pětašedesátiletá cesta neztratila svůj cíl, a věříme, že ještě mnoho let bude platit a znít naše heslo: „Po cestách vlasti nahoru i dolů – vždy půjdeme spolu!“

Za všechny ty dlouhé roky se střídali vedoucí ZS i vedoucí jednotlivých oddílů a s nimi se měnil i způsob vedení, přístup k dětem a pojetí celé práce. Každý z nich se jistě snažil vydat ze sebe to nejlepší, ale snaha mnohdy nestačila. ZS ve svém vývoji prožívala léta úspěšná, ale i léta smůly a nezdarů. Několikrát jí hrozil i zánik, naštěstí se vždy objevil schopný vedoucí, který dokázal činnost zase obnovit. Někdy to nějaký čas trvalo, jindy se vůdčích osobností objevilo několik najednou. Pokud se schopní vedoucí dokázali shodnout, ZS vzkvétala. V opačném případě vedoucí odcházeli jinam nebo se ZS dělila.

Již od počátku máme mnoho tradičních akcí, na které jezdíme dodnes. Patří mezi ně tzv. pochody – Podzimní pochod o podzimních prázdninách, Jarní pochod o Velikonocích, Květnový pochod, který bývá začátkem května a vyrážíme již pod stany. Další tradiční akcí je zimní tábor – tzv. Zimní expedice, která se dříve konala v době vánočních prázdnin včetně Silvestra a která se od roku 2008 koná o Jarních prázdninách. Nedílnou součástí naší činnosti je samozřejmě letní tábor, kterému říkáme Letní expedice. V letošním roce jsme byli již na 66. letní expedici. Expedice míváme buď klasické stanové, nebo pochodové. Poslední tradiční akcí je i listopadový Sněm Zeměpisné společnosti (dříve konference), kde každý rok slavíme se všemi současnými členy výročí založení ZS. Na Sněmu se otvírá výstava zaměřená na uplynulý rok, hodnotí se činnost, plánuje se rok další, schvaluje se vedení ZS a jednotlivých oddílů a volí se Rada ZS, dětský orgán složený z předsedy ZS, praporečníka ZS, kronikáře ZS a předsedů oddílů, který vede vedoucí ZS. Jednou za pět let slavíme i s bývalými členy, kteří dosáhli alespoň hodnosti Vlastivědce. Připravujeme pro ně ples, větší výstavu a sborník.

Máme i svůj vzdělávací systém, kterému říkáme Minima. I ten se v průběhu let měnil. V dnešní době si nové děti plní nováčkovskou zkoušku, do páté třídy minima cestovatele, do osmé třídy minima vlastivědce, která obsahují i sepsání vlastivědné práce, a instruktoři a vedoucí si plní minima lektora a minima vedoucího. V letošním roce byl schválen již vlastivědec č. 491.

Zeměpisná společnost je již od počátku součástí SVČ Lužánky (dříve Dům pionýrů a mládeže), kde máme klubovnu. Momentálně má ZS téměř 120 členů ve čtyřech oddílech, které jsou součástí SPTO Brno – 24. PTO Života v přírodě, 25. PTO Ochrany přírody, 26. PTO Kulturní historie a 27. PTO Lesní moudrosti. Někteří vedoucí se podílejí i na činnosti Jihomoravské krajské organizace Pionýra, PTO, i na činnosti na celostátní úrovni Pionýra.

Více o Zeesce se dozvíte na webových stránkách, www.zeeska.cz, kde najdete články a fotky z akcí, seznamy Letních i Zimních expedic i seznam Vlastivědců, včetně témat jejich vlastivědných prací. Pod odkazem Ke stažení najdete i všech 13 sborníků, které ZS za svoji historii vydala.

Jan Kačer