41. ročník „Cesty odhodlání“

Ano, je to tak, i když se to nezdá, ve dnech 10. – 12. června 2016 se konalo už čtyřicáté první setkání vyznavačů a příznivců branné hry Cesta odhodlání (BHCO).

Borku pod Troskami nastoupilo do boje s vodami a skalami Českého ráje 19 družstev z celé České republiky se 114 soutěžícími a celkem 154 účastníky z Pionýra a Mladých ochránců přírody. Prali se s velmi těžkými podmínkami, s velkým teplem po většinu soutěže, velkým převýšením, nesenou plnou výzbrojí a výstrojí na zádech každého jednotlivce po celou dobu dvoudenní trasy v délce 33 42 km.

Hra probíhala na v oblasti Borek pod Troskami – Vidlák – Příhrazy – Srbsko – Branžež – Nová Ves a byla zasazena do nádherného prostředí CHKO Český ráj.

Letošní ročník měl název „Vody a skály Českého ráje“. Kontrolních stanovišť bylo dost, aby prověřila psychické, fyzické i odborné schopnosti soutěžících.

Někteří účastníci startovali na BHCO poprvé, ale všechna družstva podala statečný výkon a přesvědčila se o svých vlastních kvalitách. Zároveň se všichni mohli přesvědčit o stále stoupající úrovni účastníků. Zejména v nejstarší kategorii dospělých se z úspěchu na BHCO stala opravdu prestižní záležitost, ukazující celkovou úroveň připravenosti vedoucích a instruktorů pro práci s dětmi v turisticko-tábornicko-branné oblasti.

Pěti až osmičlenná družstva prošla orientací v terénu, postupem podle azimutu, střelbou z kuše, vzduchovky s puškohledem, luku, klasických vzduchovek a pistole, lanovou dráhou, výstupem na provazový žebřík, šplhem na laně – to vše v časových limitech a maximálně ztíženo batohy na zádech, prověrkou KPZ a osobního vybavení, odhadem výšky skal a vzdáleností k nim, znalostí vyhledání spojení v jízdním řádu, čtyřmi vodními prověrkami (plavecké tažení kánoe s bagáží, raftový slalom, přeprava po prámu, převozník), časově limitovanou prověrkou složitých šifer, přepalováním provázku na čas, komplexní prověrkou práce s mapou, zkouškou znalosti uzlů, hvězd, botaniky, přírodovědy, ohňů, vodní fauny, pozornosti po trase, noční světelné morseovky, trekové trasy se zátěží (družstvem nesená kláda na trase kolem skalního útvaru), hodem granáty na cíl apod. Skutečnou „lahůdkou“ (novinka soutěže) bylo noční skákání přes švihadlo a po něm neskutečně tvrdý výstup do bivaku.

Celkem 39 disciplín ve spojitosti s náročností terénu, teplem, nesenou zátěží a délkou trasy pořádně prověřilo všechny účastníky, kteří si skutečně „hrábli“ až na dno sil (což musím potvrdit na vlastní kůži). Pořadatelé totiž za pomoci časové limitace většiny disciplínplněním úkolů s neodloženou výzbrojí (včetně šplhu na laně, lanových aktivit, zdolání provazového žebříku) soutěž neskutečně přitvrdili.

Odměnou byly nejenom hodnotné ceny pro vítěze, ale zejména nádherná zákoutí Českého ráje. Počasí akci přálo, nebylo tropické vedro, v sobotu se šlo odpoledne pod oblačností i s pár kapkami a bivaky (ten druhý v cílovém tábořišti) prošly bez deště. Stejně tak se, a to je velmi cenné a svědčí to o výborné připravenosti, účastníkům vyhnula jakákoliv zranění a jiné mimořádné události. Ani k žádné hledačce nedošlo, všechna družstva se sama vrátila do správného směru a ukončila hru na sklonku soboty, takže mohla zasednout k ohni, u kterého někteří setrvali až do ranních hodin.

„Rodina“ účastníků hry sice nezaznamenala nové přírůstky z hlediska zúčastněných subjektů, ale někteří se vrátili na hru po několikaleté odmlce. Velmi potěšitelné je to, že se podařilo udržet počty zúčastněných dětských oddílů.

 Je slušností uvést i ty, kteří pomohli sponzorsky s organizací soutěže:
Ministerstvo obrany České republiky, Statutární město Mladá Boleslav. Co nejsrdečněji děkujeme!

 Autorem trasy a náplně stanovišť byl Zdeněk Šlapák za účinné a široké pořadatelské pomoci Tomáše Suchého a ostatních dospěláků (tzn. i nepionýrských) z Mladé Boleslavi a okolí.

A kdo si odnesl „palmy vítězství“, včetně putovních pohárů BHCO?
V kategorii M (mladší): „Orlíci“ – 1. PTS „Táborník“ Mladá Boleslav
V kategorii S (starší): MOP „NETOPÝR“ Jablonec nad Nisou
V kategorii K (junioři, dospělí a senioři): PS Výři Stráž pod Ralskem

Pozvánku na 42. ročník obdržíte na předpokládaný termín 9. – 11. 6. 2017 snad do oblasti Křivoklátska. Pro další ročníky čekáme na zájemce o pořadatelství.

Takže: AHOJ na „BHCO“ 2017.

Ing. Jirka Vostřel („Generál“)
trvalý garant BHCO za zakladatele, účastník 33 ročníků