Plány a plánování

Proklínaná, kritizovaná (plánované hospodářství), ovšem stejně tak doporučovaná a do pouček o moderním řízení vsazená záležitost. Pro leckoho jde o naprostou zbytečnost ubírající čas a navíc – být mistrem improvizace je dnes přece in.
Jenže!?! Ono je tu právě to jenže…

Plánování
není bezmála sprosté slovo. A nejde jen o to, že soupis nějakých úkolů nám pomáhá přenést se přes prokrastinační tendence neboli odkládání plnění povinností a úkolů na jindy či později.

Míst, kde jsme plánování nahradili tzv. operativou, je dost. To s sebou ovšem nese (dříve nebo později) zmatky, nejasnosti a problémy. Jinde zase člověk musí vyslechnout poznámky typu: Nač plánovat, když je potom všechno jinak?!

Vždy si v této souvislosti vybavuji zkušenost z vojny. Kdy jsem přišel po přijímači a ustanovení do funkce na útvar, nafasoval jsem mimo jiné tlustý sešit, vzpomínám-li dobře, s popisem „Osobní plán“. Obsahoval mnoho stran prázdných tabulek… a my jsme je postupně začali plnit… Každý pátek jsme museli veliteli předložit ke schválení plán na týden budoucí – z čehož jsme měli velkou psinu a občas psali schválně kostrbatě, někdy tam zkoušeli (nejčastěji na čtvrtek a pátek) napsat hlášku: … kdo to dočetl až sem? V naprosté většině případů jsme kvůli tomu šli na kobereček. Velitel naše plány totiž opravdu četl.
A my časem zjistili, že i rutinní úkoly stojí za to mít pečlivě sepsané!

 

Jistě, přihodí se, že máme krásný plán a najednou do něj „vlétne“ nečekaná věc a všechno pak je jinak! Ale upřímně – mysleli jsme opravdu na všechno nebo jsme jenom podlehli (sebe)klamu, že už dlouho nepršelo, tak nač se připravovat i na „mokrou“ variantu?

Dělat z plánu neměnné dogma, které se musí splnit, ať to stojí, co to stojí, je jeden extrém. A odmítat stanovení si určitých pravidel, hranic a postupných cílů (tedy plánování) je druhá krajnost. Nejlepší je být tak někde mezi, vědět, používat, ale nedělat z toho větší vědu, než je nezbytně nutné. Zkušenost a čas jistě přesvědčí, že:

„Cíl bez plánu je pouze přání.“
Slova A. de Saint-Exupéryho jsou extraktem nabytých zkušeností. Máme nezřídka mnoho předsevzetí a vzletných myšlenek, ale občas nám nějak „protečou“ mezi prsty. I proto se k tématu „plánování“ vrátíme v dalším ročníku, zcela praktickými vstupy.

Jakkoli se to může zdát zvláštní, už mnohokrát jsem slyšel povzdech: „Však to znáš, akce ještě neskončila, ale už začínáme plánovat další ročník!“ Nu, a protože další číslo Mozaiky se mezi čtenáři objeví až začátkem září, a to už plánování dalšího roku musí být dávno v pohybu, několik námětů přidáváme už nyní.

Skladba ročního plánu PS
Začněme právě tím, nad čím stojí za to hloubat (už) během prázdnin – právě v souvislosti s končícím pionýrským rokem. Jde o představu o budoucím roce… Platí, že právě roční plány ukazují pionýrům – dětem i vedoucím – dlouhodobé úkoly, dávají jim konkrétní představu o práci a podněcují jejich tvořivost. Znát hlavní úkoly PS a oddílů se oplatí. Znalost úkolů vede k jejich pochopení a přijetí. Každý pak ví, co i jeho čeká a co má dělat. Na co při rozmýšlení o ročním plánu PS rozhodně nezapomenout

A. Hlavní úkoly pionýrské skupiny:

  1. Hlavní cíle celé PS a oddílů
  2. Rozvoj všestranné práce podle výchovných programů „Výpravy za poznáním“ a zapojení dětí do práce
  3. Dílčí úkoly a akce
  4. Zapojení do aktivit Pionýra

B. Rámcový časový plán hlavních akcí PS a oddílových akcí plánovaných PS (tj. zaměření práce v každém čtvrtletí a nejdůležitější akce, ať již přímo organizované nebo ty, jichž se chceme účastnit):

září – prosinec
leden – březen
duben – červen
červenec – srpen

C. Personální výhled

  1. Obsazení oddílů vedoucími a instruktory, doplnění vedení skupiny
  2. Záměr vzdělávání pionýrských pracovníků
  3. Práce se zástupci PS v orgánech či pracovních týmech Pionýra a KOP

D. Kalendárium + dílčí plány

  1. Rozvrh (termíny + hlavní témata) jednání rady PS
  2. Plán práce vedení skupiny
  3. Stanovení klíčových termínů pro aktivity PS

E. Srovnání s ročním rozpočtem

(Rozpočet a účetnictví se sleduje v kalendářním roce, plánování činnosti ovšem probíhá pro období září–srpen.)

Martin