V Holešově opět rozkvetl Pionýrský Sedmikvítek – tentokrát v oblasti Výtvarná činnost


Sobota 16. března se v Holešově nesla v tvořivém duchu. Od sobotního rána probíhaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet zajímavé techniky např. embossování, enkaustiku, falešný linoryt, kouzlení s mossgumou,… Dílnami prošlo celkem 60 účastníků, kteří vytvořili spoustu zajímavých výrobků.

Odpoledne pak proběhlo v sále slavnostní vyhlášení výsledků republikového finále Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a Soutěže technických dovedností, na kterém byly předány pamětní listy, diplomy a věcné ceny úspěšným mladým tvůrcům. Sešlo se zde okolo stovky účastníků i s doprovodem. Program byl zpestřen vystoupením tanečního kroužku společenského tance, pěveckým vystoupení Jirky Kaďorka – vítěze oblastního kola Dětské Porty, zpěvem Veroniky Novákové, hrou na klávesy Marie Matyášové a vystoupením folklorního souboru Zrníčko. Na závěr slavnostního předávání cen nechyběl také společný tanec všech účastníků, kteří si na známé melodie zatančili společně s Kájou a maskotem „Psem“. Po slavnostním předávání ocenění se všichni odebrali do galerie Sklep, kde proběhla vernisáž soutěžních prací.

Tématem tohoto ročníku bylo – „ Místo, které mám rád “. Ve třech oblastech – keramika, výtvarné dvourozměrné práce a výtvarné trojrozměrné práce – se celkem sešlo skoro 300 prací. Výtvory došly od dětí z celé republiky, z různých škol, SVČ, ale nejvíce prací přišlo z různých pionýrských skupin, například PS Hugo Sytaře, PS Plši, dále z PS Brodek u Prostějova, PS Čestice – Podlesáci, PS Kopřivnice, PS Nepomuk a také z oddílu při Plzeňské KOP. 

Organizátorem republikového finále byla již podeváté PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova a Středisko volného času v Holešově. Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který proběhne na jaře roku 2020. Poděkování patří také všem, kteří nám poskytli k uskutečnění akce podporu – MŠMT, městu Holešov a Zlínskému kraji. Děkujeme také všem porotcům, kteří měli velmi těžkou úlohu mezi tolika pracemi vybrat ty nejlepší. Poděkování si zaslouží také všichni dobrovolníci, kteří pomohli při organizačním zajištění výtvarných a rukodělných dílen a také při organizačním zajištění slavnostního vyhlášení.

Jarmila Vaclachová, vedoucí PS dr. Mirko Očadlíka

Soutěž technických dovedností zaznamenala velký nárůst

Po loňském roce, kdy do soutěže technických dovedností byla přihlášena pouze jedna práce, bylo letos přihlášeno přes 50 prací. Což je významný nárůst. Do této soutěže byly zařazeny papírové modely, výrobky ze dřeva a trojrozměrné textilní práce z PS Brodek u Prostějova, PS Plši ze Soběchleb, PS Nepomuk, PS Kopřivnice, SVČ TYMY Holešov a dalších zasilatelů.

Výsledky najdete na pionyr.cz.