S potravinami se neplýtvá

Po setkání zástupců Pionýra a České federace potravinových bank ohledně možností spolupráce jsme v redakci nelenili a rozhodli se vám zprostředkovat aktuální informace v rozhovoru s ředitelkou federace Veronikou Láchovou.

Úvodem, prosím, představte krátce vaši organizaci…
Potravinové banky shromažďují potraviny, skladují je a rozdělují je pak ZDARMA humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc lidem v nouzi. Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování a jejich práce se opírá hlavně o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství. Díky svému poselství obnovují a podporují solidaritu mezi lidmi a komunitní spolupráce.

A pomáháte hlavně v České republice, nebo vaše pomoc směřuje spíš za hranice?
Potravinové banky pomáhají téměř výhradně ve svém regionu / v republice. Pouze pokud jsou v nějakém regionu přebytky, sdílíme je pak v rámci republiky. Celonárodní dary si dělíme přes naše logistické centrum rovným dílem.
Ve výjimečných případech přebytků se dělíme s našimi příhraničními partnery a oni s námi. Takto to funguje i u velkých dodávek v rámci Evropy, ale jde spíš o výjimečné případy (jednou za dva – tři roky).
Téměř všechny naše potraviny směřují k lidem v nouzi v České republice.

Letos jste se rozhodli k novému přístupu v již tradiční aktivitě – získávání potravin a hygienických prostředků. V čem je odlišný?
Nově budou vše zaštiťovat potravinové banky a budou se snažit nejen o to, aby získaly co nejvíce potravin, ale také o to, aby lidé a dobrovolníci věděli, kam potraviny putují, kde pomáhají a kde jsou třeba. Zapojujeme také nové partnery, dobrovolníky – školy, univerzity i organizace jako třeba Pionýr. Snažíme se vytvořit dva dny v roce, kdy bude mít každý příležitost trochu pomoci podle svých možností. Chceme zapojit co nejširší množství organizací a lidí. Sbírky potravin by měly být hlavně gestem solidarity a transparentní pomoci pro všechny. Od roku 2019 budeme „Sbírku potravin“ organizovat dvakrát ročně – jednou na jaře a jednou na podzim. Nově budou také zapojeny online obchody s potravinami.

Vaší hlavní ideou je solidarita a pomoc lidí lidem, v tom se s vámi Pionýr rozhodně potkává.
Zmiňte proto ještě krátce výchovný projekt, který rozvíjíte…
Jedno z důležitých poslání potravinových bank je boj proti plýtvání potravinami a na tom je také založen vzdělávací projekt, na nějž se nyní snažíme získat finance. Principem je naučit hravou a interaktivní formou nejen děti, ale i dospělé, jak se lépe chovat k potravinám, aby déle vydržely, lépe se spotřebovaly a vyhodilo se co nejméně.

To zní zajímavě. Myslíte, že až se program rozeběhne, mohly by ho ve své činnosti využít i pionýrské oddíly a kluby?
Určitě. Pokud se nám povede sehnat financování na rozšíření programu, rádi navštívíme i pionýrské kluby. Určitě už teď budou všichni vítáni na exkurze do svých regionálních bank. Stačí je kontaktovat a domluvit se.

ptal se Martin

Česká federace potravinových bank

Zastřešující organizace potravinových bank v ČR (dále jsou jejími členy Naděje, Armáda spásy a individuální čestní členové). Zastupuje na národní i nadnárodní úrovni všech 15 fungujících potravinových bank, koordinuje jejich činnost a provozuje centrální sklad.
Hájí zájmy potravinových bank, pomáhá s přípravami celonárodních smluv i metodik. Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí.

potravinovebanky.cz