Ochránce přírody

V přírodě se odehrává velká část naší činnosti. Aby pro nás i po nás zůstala příroda pěkná, musíme ji chránit. Chránit ale znamená i znát. A ochrana přírody nespočívá jen v našem chování třeba v lese, začíná doma například obyčejnou PET lahví. Ochránce přírody se chová ohleduplně k přírodě i používáním vhodných materiálů a je ostatním příkladem ve vztahu k životnímu prostředí.

V každém z nás by měl být kousek Ochránce přírody, ale ten „úplný“ by nám v oddíle neměl chybět. Bude to totiž někdo, kdo nám při běžné oddílové činnosti a výpravách do přírody může být prospěšný. Pokud se někdo z našeho oddílu rozhodne plnit tuto odbornost, může být jeho volitelnou podmínkou například to, že připraví a zorganizuje zapojení členů oddílu do ekologicky zaměřeného projektu – a to už s sebou nese pořádnou práci. Přečtěte si navržené podmínky pro Ochránce přírody a napište nám na odborky@pionyr.cz, co si o nich myslíte.

I. stupeň

 1. Znám chráněná území v okolí svého bydliště, ve svém kraji.
 2. Znám význam třídění odpadu, třídím odpad doma i v klubovně.
 3. Chovám se ohleduplně k přírodě, vedu k ochraně přírody na společných akcích i ostatní.
 4. Znám některé chráněné živočichy, vím, kteří žijí v mém okolí.
 5. Znám běžné rostliny a dřeviny, poznám i chráněné rostliny v okolí bydliště, klubovny či táborové základny.
 6. Poznám stopy alespoň tří živočichů, učím se ze stop číst chování zvířete.
 7. Pečuji o zeleň v klubovně.
 8. Umím podle přírodních jevů předpovědět změnu počasí.
 9. Poznám pět souhvězdí.
 10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Znám chráněná území v ČR, vím, kde jsou národní parky, seznámím ostatní před oddílovým výletem s přírodními zajímavostmi plánované trasy výletu.
 2. Znám význam třídění odpadu, třídím odpad doma i v klubovně, vím, co jsou to obnovitelné zdroje energie.
 3. Znám některé chráněné živočichy, vím, kteří žijí v mém okolí, vím, co je to Červená kniha, a znám některé ohrožené druhy živočichů.
 4. Znám běžné rostliny, dřeviny a chráněné rostliny v okolí bydliště, klubovny či táborové základny, umím popsat využití vybraných rostlin a dřevin pro člověka.
 5. Poznám stopy alespoň pěti živočichů, umím ze stop číst základy chování zvířete, umím udělat odlitek stopy.
 6. Umím přiřadit typické živočichy a rostliny k přírodnímu společenstvu.
 7. Umím podle přírodních jevů předpovědět změnu počasí, vím, jak člověk ovlivňuje přírodu a klima.
 8. Znám planety Sluneční soustavy, poznám alespoň pět souhvězdí, z toho aspoň jedno typické jen pro letní a jedno typické jen pro zimní oblohu.
 9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

Odpovídáme…

Půjde o další zátěž pro vedoucího?
Přijde na to. Jde o přístup – vnímá-li vedoucí tuhle aktivitu jako „práci navíc“, lze mu jen opakovat, že tomu tak nemusí být. Šikovný vedoucí ji bude vnímat jako další příležitost – pro jím vedené dítě, ale i pro oddíl. Odborky ve svém celku vycházejí z potřeb oddílů, proto mohou přinést především osvěžení náplně činnosti a pomoc pro chod oddílu, jakkoli s sebou nesou i nároky na organizaci práce.

Co dělat, když se dítěti nedaří plnit podmínky odbornosti?
I to se může stát, třeba když si dítě vybírá víc podle ostatních dětí než podle sebe, nebo když je na podmínky ještě moc malé. Je pak na vedoucím, aby mu pomohl například s nasměrováním jinam – případně podpořil jeho trpělivost, co nejde letos, půjde třeba za rok.

A co když se dítě rozhodne, že chce všechny odbornosti?
To by bylo dost nečekané a systém je myšlen spíš tak, aby si z něj každý vybral to, co mu opravdu „sedí“. Na druhou stranu ale není důvod, proč takovému nadšenci jeho nápad zakázat. Pokud skutečně dokáže splnit podmínky všech odborností, má na ně nárok.