Děkujeme, jste prima

Stejně jako v loňském roce, tak i letos proběhlo oceňování pořadatelů postupových kol soutěží Pionýra. Do 20. prosince 2018 bylo zasláno devět návrhů, z toho šest návrhů bylo z oblasti kulturní, dva návrhy z oblasti turisticko-branné a jeden návrh z oblasti sportovních soutěží. Členové sekce akcí a soutěží ve složení Lenka Sakařová (předsedkyně štábu Pionýrského Sedmikvítku), Darina Zdráhalová (1. místopředsedkyně Pionýra s gescí pro oblast činnost) a Kateřina Součková (za oblast soutěží) provedli hodnocení nominovaných pořadatelů.

A kdo si odnesl ocenění a poukázky na pořízení materiálu pro činnost?

V Pionýrském Sedmikvítku první místo získala PS dr. Mirko Očadlíka za pořádání republikových finále v Tancích a Výtvarné činnosti. Druhé místo obsadila Olomoucko-zlínská KOP za organizaci Folkového guláše (oblastního kola Dětské Porty a Melodie). Třetí místo získala PS Kamarádi cest Okříšky za organizaci oblastního kola Pionýrského Sedmikvítku.

V oblasti sportovních soutěží byla oceněna Pionýrská skupina Horní Bříza za pořádání krajského kola v ringu a v oblasti turisticko-branných soutěží Pionýrská skupina Hrádek za krajské kolo Pionýrské stezky. Obě oceněné pionýrské skupiny jsou z Plzeňské krajské organizace Pionýra.

Ocenění soutěžní čin roku si vysloužila Plzeňská krajská organizace Pionýra za inspirativní organizaci oblastního kola Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti (ocenění bude předáno na krajské radě 16. 3.).

Zvláštní ocenění a nefinanční odměnu za pořádání Tanečního maratonu si odnesla Pionýrská skupina Hraničář.

Na setkání byli oceněni i zástupci pionýrských skupin, kteří se zúčastnili zářijového setkání oddílů pracujících s výchovnými programy „Fazole se vrací“ a podíleli se již před akcí na přípravě aktivit, které pak na setkání realizovali. Tím, že přispěli ke zdárnému průběhu akce a opravdu museli něco odpracovat, si vysloužili ocenění Prima parta. A kdo to byl? Byli to vedoucí a instruktoři z PS Chropyně, 2. PS Julia Fučíka – oddíl Zárybáci, 63. PS Sosna Praha 8, 63. PTO Phoenix (7. PS Borač), PS Zborovice a PS Tuláci Klatovy (ti Prima partu obdrží také na krajské radě 16. 3.).

Všem oceněným chceme ještě jednou moc poděkovat za odvedenou práci a za to, že jsou prima pionýři. 🙂

Víte i vy o skupině nebo KOP, která pořádá postupovou soutěž Pionýra, a myslíte si, že si zaslouží ocenění? Tak ji letos v prosinci nezapomeňte navrhnout. Návrhy stačí zaslat na pionyr@pionyr.cz.