1918 – 2018

Mým koníčkem je historie. Proto asi jen málo překvapím, když se v glose v lednu 2018 zmíním (jako i na jiných místech tohoto čísla zpravodaje) o jednom stoletém výročí. Sám ho vnímám hodně citlivě […]

Více

Čisté svědomí

V listopadu jsme naplnili úkol z Konference o činnosti Pionýra: vytvořit „směrnici“ o hlavní činnosti. Proč pojem směrnice píši najednou do uvozovek? Copak ona to není tak úplně směrnice, tj. pokyn, pravidla? Ona není myšlena […]

Více

Sportovní duch

Listopadový Speciál Mozaiky je sportovní, Možná někdo řekne: Proč? Podzim sportu úplně nepřeje. Inu, odpovídám, ono to nějak vyšlo, ale doufám, že z celého speciálu je cítit, že sport je sice […]

Více

Volby 2017

To je ale rok: prezidentské a parlamentní volby v Německu, parlamentní volby v Nizozemí, kde byl fenoménem Geert Wilders se svými svobodnými Freedom Party, volilo se také v Bulharsku, Norsku, ve Velké Británii, Francie […]

Více

Nadčasovost

Zpráva o úmrtí Pavla Kantorka mne zaskočila. Ostatně jako vždy podobné zprávy dokážou, protože skutečnost, že jsme lidé smrtelní, si obvykle uvědomíme, až když k tomu dojde. Knížek s Kantorkovými vtípky mám několik […]

Více

Srpenec

Z legrace jsem občas užíval neologismus „srpenec“, abych nedávno zjistil, že vstoupil do literatury… objevil jsem ho u blogerky Zajíčkové a klasika fejetonu Křesťana. Ejhle, řekl jsem si… Tak tu ten třetí (prázdninový) měsíc […]

Více

Hrdost

Duben – tradiční měsíc, který vyvolává směs hrdosti a rozpačitosti… Slavit či neslavit? Připomenout si 24. duben 1949 nebo se bojácně přikrčit a tiše mlčet? Oblastní porady – o nichž je řeč na jiném místě […]

Více

VIZE

Kdo má a kdo nemá vizi? Ode mne zdánlivě provokativní otázka, neboť jsem opakovaně musel odpovídat na výtky, zda vůbec mám (já osobně) nějakou vizi… Tu jistě mám, ale stále si […]

Více

PF 2017

S koncem roku se z mnoha obálek vyvalí péefka… A s nimi nezřídka i různé dopisy… z médií se na nás valí nejrůznější shrnutí, přehledy a statistiky – jaký ten končící rok byl, a nebo měl být a nebyl. Slyšel […]

Více
1 2